+90 216 606 55 00

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku içerisine tapu işlerinin yapılması ile birlikte buradan doğan iptal ve düzeltme davaları, ayni hak kurulması – şahsi hak kurulması işleri, yapı projelerinin hukuk kurallarına uygun olarak çizilmesinin denetimi, taşınmazlara ilişkin idari davalar, kat irtifakı – kat mülkiyeti kurulması, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri ve bunları satmaları ve daha birçok dava ve sözleşme hazırlama işleri girer. Görüldüğü üzere bu kavram çatı bir kavramdır. Bunun içinde idare hukukuna, medeni hukuka, eşya hukukuna, ceza hukukuna ve hukukun başka birçok alanına temas eden iş ve işlemler girer.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da güçlü bir tecrübeye sahiptir. Gayrimenkul Hukuku alanındaki müvekkil portföyünde yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması,
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması,
Tespit davalarının hazırlanması,
Arsa payı inşaat sözleşmeleri hazırlanması,
Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi,
Müdahalenin men’i davalarının hazırlanması,
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi,
İntifa hakkı, geçit hakkı, ayni ve şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,
Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri,
Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davasının hazırlanması,
Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri,
Önalım (şufa) davalarının hazırlanması,
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler,
Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu,
Ecrimisil davalarının hazırlanması,
Ön satış ve kiralama sözleşmeleri,
Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması,
Tapu, tapu tescil, tapu iptal, ipotek, rehin, istihkak, kamulaştırma, ortaklığın giderilmesi, kiralama, kira sözleşmesi, satış sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, irtifak sözleşmesi, AVM yönetim sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kentsel dönüşüm, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, eser sözleşmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ekonomik gerekliliklere ve piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çok sayıda sözleşme modeliyle müvekkillerine etkin sözleşme modelleri kurgulamak,
Müteahhidin ayıba karşı sorumluluğundan doğan işler,
Kira bedeli belirlenmesi ve tahliye davaları,
İzale-i şuyu davaları    ,
Nam-ı Müstear Davaları,
Gayrimenkul yatırım ortaklığının giderilmesi,
Gayrimenkul Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.