+90 216 606 55 00

İcra İflas Hukuku

 • Kiracının İcra Yoluyla Tahliyesi
  Kiracının icra yoluyla tahliyesi kira borcunu ödemeyen ya da eve zarar veren kiracılara ev sahibinin başlatmış olduğu hukuki bir süreçtir.
 • İhtiyati Haciz Nedir?
  İhtiyati haciz, alacaklının borcunu tahsil etme sürecinde alacaklının alacağını güvence altına alarak tahsil edebilmesi için öngörülmüş olan geçici ve hukuksal korumaya denir.
 • İcra Hukukunda İmzaya İtiraz
  İcra hukukunda yer alan imzaya itiraz hakkı borçlu şahsa yöneliktir. Borçlu kişi herhangi bir belge üzerinde kendine ait olmayan imza için itiraz dilekçesi oluşturabilir.
 • Nafaka İcra Takibi
  Günümüzde boşanmaların artmasıyla birlikte nafaka icra takipleri de sıklaşmış durumda. Bu konuda mağdur olmamak için iyi bir avukat seçiminde bulunmanız gereklidir.
 • Maaş Haczi Nedir?
  Maaş haczi genellikle borçlunun borcunu zamanında veya tam tutarında ödememesi durumda başvurulan bir işlemlidir.
 • Banka Hesaplarına Konulan Haczin Kaldırılması
  Banka hesabına konulan haczin kaldırılma yöntemleri arasında ilk olarak borcun ödenmesi bulunmaktadır.
 • İcraya Nasıl İtiraz Edilir?
  İcraya itiraz edilebilmesi için öncelikle ortada açılmış bir icra takibinin olması gereklidir. İcra sürecinin başlaması için alacaklı ve borç ilişkisi etkili bir durumdur.
 • İcra Dosyası Nasıl Kapanır?
  Alacaklı şahıs kendi girişimleri ile borçludan alacalığını tahsil edemezse ödemenin hukuku yollarla karşılanmasını ister ve sonrasında icra dairesine başvurarak icra takip sürecini başlatır.
 • İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi
  İcra takibinin iptali ve ertelenmesi takibin başlamasıyla birlikte borcun itfası, ertelenmesi ve zaman aşımına uğrama durumlarında gerçekleşmektedir.
 • İcra Ve İflas Avukatı Ne Yapar?
  İcra ve iflas hukuku alacaklı ile borçlu arasındaki hakkı yasal yollardan tahsil edilmesini kapsar. Bu hukuk hayatımızın pek çok alanında etkili olmaktadır.
 • Kadıköy İcra Avukatı
  İcra ve iflas hukuku özel borç ilişkilerinden kaynaklanan tüm borçlu ve alacaklı hakkını konu alan bir hukuk dalıdır. Kadıköy icra avukatı olarak alacaklıların hakkını hukuki kurallar kapsamında yöneterek tahsil etmekteyiz.
 • İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?
  Borçlunun borcunu farklı nedenler dâhilinde eda edememesi sonucunda devlet zoruyla ödenmesi sağlanır. İşte bu durumda devlet gücü ile borcun ödenmeye zorlanması icra takibini başlatmaktadır.
 • İcra Avukatı Ne Yapar?
  İcra hukukunda görev alan avukatların görevlerinin oldukça geniş kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. İcra avukatı alacak tahsilatlarında önemli rol oynar.
 • İcra Takibi Nasıl Yapılır?
  İcra takip sürecinin başlaması için ilk olarak hangi türde olacağına karar vermelisiniz. Karar neticesinde seçtiğiniz icra türüne uygun olan belgelerinizi hazırlayarak ilgili birimlere başvuru yapmanız gereklidir.
 • İcra Davası
  İcra davası temelinde borçlu ve alacaklı ilişkisini oluşturur. En basit tanımı ile açıklarsak; alacaklının borcunu borçlu şahıstan tahsil edemediği durumlarda başvurduğu hukuk yolu icra davasını oluşturur diyebiliriz.
 • İcra Takibine İtiraz
  Alacaklı borçlu için ödeme talebi oluşturarak icra dairesine başvuruda bulunur. Sunmuş olduğu deliller ile icra takibini kısa sürede başlatabilir.
 • İstanbul İcra Avukatı
  İcra avutanının görevleri arasında alacakların ödenmesi, alacakların takibi ve ihtiyati haciz gibi işlemler yer almaktadır.
 • İcra Davası Nasıl Açılır?
  İcra davasının açılmasındaki en temel etken borçlu alacaklı ilişkisi olmaktadır. Yani borçlunun alacaklıya ödeme konusunda zorluk çıkarması ya da hakkını vermemesi sonucunda icra takip yolu başlar.
 • İcra Davası Avukatı
  İcra avukatı borçlunun borcunu ödemediği ya da eksik ödediği durumlarda alacaklının hakkını savunan hukuk insanıdır. Avukat alacaklı adına dava açar, açılan davayı yürütür ve borcun tahsilatı için gerekli olacak tüm hukuki süreci
 • İcra Takibi Başlatma
  Yasal icra takibinin başlatılması için bazı kural ve şartlar bulunmaktadır. İlk aşamada dilekçe icra kurumlarına verilmelidir. Sonrasında icra müdürlüğünden dönüş olarak ödeme ya da icra emri bildirimi gelmelidir.
 • İcra Avukatı
  İcra avukatına başvuruların temelinde alacaklıların mağdur olması söz konusudur. Gerekli şahıs ya da kurumların belirtmiş olduğu tarihte borçlarını ifa edememesi durumunda icra avukatları devreye girmektedir.
 • İcra Takibi Nedir?
  İcra takibinin ne olduğunu bilmeden önce ilk olarak icranın ne olduğunu bilmek gerekir. İcra yapılan herhangi bir borcun ödenmediği durumlarda devlet zoru ile ödenmeye başlatılması işlemine denir.
 • Senet ve Bono Nedir? Senedin Zorunlu Unsurları Nelerdir?
  Türk Ticaret Kanunun 777. Maddesinin 1. Fıkrası İkinci ilâ dördüncü fıkralarda yazılı hâller saklı kalmak üzere, 776. maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senedin bono sayılmayacağını açıkça ifade etmiştir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.