+90 216 606 55 00

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi

İşçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi prosedür bakımından belirli şartlara bağlıdır. 4857 sayılı İş kanunu 18. Madde hükümlerine göre belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshi geçerli bir nedene dayanmalıdır. Performans düşüklüğü nedeni ile bir çalışanın sözleşmesini feshetmek için bazı ön koşullar işveren tarafından sağlanmalıdır. Aksi durumlarda işe iade davaları sonucunda fesih geçersiz kabul edilir ve çalışanın işe iadesine karar verilebilir. Firmamızdan destekler alarak işveren ya da işçi olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki olarak takipleri için hizmetler alabilirsiniz. Alanında uzman avukatlarımız ile tüm süreç profesyonel bir şekilde takip etmekteyiz. Yaşadığınız mağduriyetlerin uzun sürmeden lehinize sonuçlanması adına çalışmalarımızı titizlikle takip etmekteyiz. İş hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki destek almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden firmamıza ulaşabilirsiniz.


İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Fesih Yargıtay


İş kanunu kapsamında feshin geçerli olabilmesi için geçerli bir sebebe dayandırılması gereklidir. Yargıtay kararlarına bakıldığında performans şu şekilde tanımlanır:

• İşçinin iş sürecinde harcadığı aynı zamanda işin üretimine kattığı emeğin düzeyi ve kalitesidir.
• Birim zamanda işçinin emeği sonucunda ortaya çıkan üretim düzeyi işçinin verimliliğini ifade eder.
• Performansı yüksek işçi= Verimlilik düzeyi yüksek işçi olacaktır.

Yasal düzenlemeler ile işverenin keyif uygulamalar ile işten çıkarmalar yapmasının önüne geçmesi amaçlanıyor. Çalışanların yasalarla düzenlenen iş güvencesi koşulları bulunur. Bunlar şu maddelerle özetlenebilir:

1. İşyerinde aynı iş alanında 30 ya da daha çok çalışan olması
2. Çalışan üst düzey işveren niteliği taşımaması
3. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olarak tanımlanması
4. En az altı aylık kıdeme sahip olmaları

Bu özellikleri taşıyan çalışanlar için iş güvencesi şartları oluşmuştur. İşveren bu özelliklere sahip işçisini çıkarmak için geçerli bir fesih işlemi yapmalıdır. Yetersizliğe dayalı sebepler arasında şunlar sayılabilir:

• Benzer iş görenlerden ortalama olarak daha az verimli olunması
• Gösterilen niteliklere göre beklenenden daha düşük performans sunulması
• İşe yoğunlaşmanın azalması
• İşe yatkınlık oluşmaması
• Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği
• Sık sık hastalanma
• Uyumlu olmama
• Çalışamaz duruma getirmese de işin devamını etkileyen devamlı hastalık


İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenlerle Feshi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?


İşçinin işyeri performansını etkileyen önemli faktörler bulunur. Bunlar çalışma ortamı, şirket kültürü, iş için doğru araçlar, eğitim ve geliştirme, çalışan bağlılığı yer alır. İşverenler iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi için bazı adımları takip etmelidir. İşverenler performans artırımı için insan kaynaklarını daha etkili kullanma adına personel yönetim sistemi talimatı oluşturur. Bu şekilde çalışanların performansını planlar ve sonrasında izler, yönlendirir, ölçer, geliştirir ve ödüllendirir. Bu sistem içerisinde öngörülen performansı göstermeyen çalışanlar ile işveren yollarını ayırmayı tercih edebilir.
Mevzuatta işçinin zihinsel ve bedensel yetersizliği nedeni yapılan fesihler geçerlidir. İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan geçerli nedenler ise 4857 sayılı Kanunun 25. Maddesine göre belirtilenlerin dışında kalan iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılan nedenlerdir. Aynı kanunun 18. Maddesine göre işçinin verimliliği ve yeterliliği kaynaklı performans düşüklüğü baz alınarak yapılan fesihler bu alanda tanımlanabilir.

İşçi ya da işveren olarak haklarınızın korunmasına yönelik taleplerinizde hukuki destekler sunmaktayız. Bu durumlarda avukat etkisinin önemi hakkında "İş Davası Avukatı" başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

İşçinin performansına dayalı olarak feshin mümkün olabilmesi için işçinin savunması alınmalıdır. Gerekli durumlarda performans izlenmesi süre verilmelidir. Özellikle fesih için baz alınacak nedenin somut ve ölçülebilir olması gereklidir. Herhangi bir işveren bu şekilde somut bir neden olmaksızın işçinin iş akdini fesih edemez. Bu şekilde haksız fesih durumu var ise hukuki haklarınızı baz alarak işe iade davası açılabilir. Dava süreçlerinin doğru bir şekilde takibi çok önemlidir. Hak kayıpları yaşayan taraf için alanında uzman ve deneyimli avukatlarımız ile profesyonel hukuki destekler sunmaktayız. Web sitemizde yer alan whatsapp hattı ve telefon numarası üzerinden iş hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti
    Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti konusunda büromuzun amacı, şirketinizi hukuki açıdan güçlü bir konuma getirmek ve olası sorunlara karşı en iyi şekilde hazırlıklı olmanızı sağlamaktır.
  • Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
    Yapılan kira sözleşmeleri, her iki taraf için de borç yaratan sözleşmelerden biri olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda kiraya verenin, kiralananı kararlaştırılan zamanda kullanıma uygun bir durumda teslim etme yükümlülüğü bulunmaktad?
  • Cari Hesap Nedir?
    Cari hesap nedir konusunda cari hesap, sürekli iş ilişkisi içinde bulunan taraflar arasında gereksiz ödemeleri ve takas işlemlerini ortadan kaldıran, iş hayatında büyük bir pratiklik sağlayan bir ödeme aracıdır.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.