+90 216 606 55 00

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşmenin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve sonuçları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, sendikal yükümlülükler, engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanunu’na uygun şekilde belirle olarak düzenler ve daha iyiye yönlendirilir.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;
İşçilerin iş akdinden kaynaklı iş kazası tazminatı, İhbar ve işçi kıdem tazminatı, Yıllık izin ücreti, ulusal bayramlar, resmî tatil ve hafta tatil ücretleri, sair ücreti, sefer primi vb. işe başlamama tazminatı, kötü niyet tazminatı vb. ve Sigorta ve diğer iş kazası ve hastalıklarına ilişkin uyuşmazlıklarının takibi,
Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu veya arabuluculuk yolu ile çözülmesi,
Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından İş Kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması,
İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,
Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.