+90 216 606 55 00

İşçinin Savunmasının Alınması

İşveren tarafından işçinin sözleşmesi feshediliyor ise mutlaka işçinin savunmasının alınması gereklidir. Savunma alınmadan geçerli bir neden olsa bile fesih işlem yapılır ise işlem geçersiz sayılabilir. Böyle bir durumda işçi işe iade davası açabilir. Dava işçinin lehine sonuçlanabilir. Savunma alınırken mutlaka ispat bakımından işçinin el yazısı ile alınmalıdır. Ayrıca işçinin savunmada imzası olmalıdır.

Otuz ya da daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçi, belirsiz süreli olarak işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi durumunda mutlaka geçerli bir neden olmalıdır. Bu neden işi ya da işyerinin işleyişinin olumsuz bir şekilde etkilenmesinden dolayı taraflardan biri içi iş ilişkisinin devamını zorlaştıran özellikte olmalıdır. İş Kanunu 25. Maddede haklı nedenler düzenlenmiştir. Bu nedenlerde bile işçisinin savunmasının alınma zorunluluğu düzenlenmemiştir. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden iş hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşarak hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.


İşçinin Savunmasının Alınmasındaki Usul


İşçinin kişiliği hakkında sebeplerden dolayı iş sözleşmesi feshedilirse savunma alınma zorunluluğu yerine getirilirken bazı özelliklere dikkat edilmesi gereklidir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

-İşveren, iş sözleşmesini işçinin kişiliğinden kaynaklanan nedenler dolayısı ile feshedeceğiniz işçiye yazılı olarak bildirmelidir. Bildirim için mutlaka yeterli süre verilmelidir.
-İşçiye savunma için yeterli süre verilmesi gereklidir. İşçiye verilecek süre ile ilişkili olarak herhangi bir kesin süre bulunmuyor. İşveren hakkaniyet kuralları çerçevesinde davranmalıdır. Belirtilen süre içinde işçi savunmasını yazılı olarak yapması gereklidir. Bu süre içinde savunma yapılmadığında işçi savunma hakkından vazgeçmiş olur.
-Süre bakımından kanunlarla belirtilen çerçevede aralıklarda işveren işçiye süre verilmelidir. Aksi durumda fesih geçersiz olabilir.
-İşveren işçiden savunma almakla değiş işçiden savunma istemekle yükümlüdür. Yargıtay belirli süre içinde işçi savunma vermediğinde savunmanın alınmadığından söz edilmeyeceği yönünde kararlar vermiştir.

İşçi ya da işveren olarak iş akdinin feshi konusundaki sorunlarda firmamız hukuki alanda destekler sunmaktadır. Hakkınızı hukuki düzlemde savunma adına tüm prosedürlerin takibini sağlamaktayız. Yanlış uygulamalar sonucunda ortaya çıkabilecek olan hak kayıplarını önleme adına tüm süreci alanında uzman ve profesyonel avukatlarımız ile takip etmekteyiz. Web sitemizde yer alan whatsapp hattı üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşarak iş hukuku ile ilgili tüm konularda detaylı bilgi ve hukuki destek alabilirsiniz.

İşçi Savunmasının Alınmayacağı Haller


İyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık dolayısıyla iş sözleşmesi feshediliyor ise işçinin savunmasının alınması aranmaz. Ortada haklı bir neden var ise fesih iradesinin karşı tarafa iletilmesi gereklidir. Bu isteğin açık bir şekilde belirtilmesi gereklidir. Sözlü ya da yazılı olarak belirtilmemişse de işe iade davalarında işveren bu durumu ispatla zorunlu olduğu için yazılı olarak iletilmesi ispat niteliğinde olabilir.

İş güvencesi kapsamında kalan işçiler genel hükme tabi olur. İş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmelerinin feshi için özel hükümler belirlenmiştir. Özellikle iş güvencesinde olan işçiler için işveren fesih bildirimi yazılı olarak yapmalıdır. Fesih nedeni kesin ve net olarak belirtilmelidir.  İş kanunun 25. Maddesine göre işveren haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshettiğinde yazılı şekil şartı aranmaz. Örneğin işveren işyerinde alkol tüketme eylemini halkı fesih için yeterli bir neden teşkil edecek şekilde olduğunda fesih için haklı bir neden bulunur. Bu durumda fesih için yazılı şekilde yapılmaması ya da haklı bir neden olacaktır.

Kanunlara uygun olarak hem işçinin hem de işverenin hakları gözetilmektedir. Belirli şartlara bağlılık ile şartlar sağlandığında ne işçi ne işveren tarafından hak ihlali söz konusu olmaz. İlgili kanunlara uygun bir şekilde tüm süreci takip edilmesini sağlayan avukatlarımız ile hedeflediğiniz çözümlere hızlı bir şekilde ulaşmanız söz konusudur. İş mahkemelerinde müvekkillerimizi tam anlamı ile temsil ederek mağduriyetler oluşmasının önüne geçmekteyiz.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.