+90 216 606 55 00

İstanbul Kira Hukuku Tahliye Avukatı

Kira hukuku; mülk sahibi ve kiracının kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ve uyuşmazlıkları düzenler. Kiraya veren mülk sahibi, kiracı ise taraflar arasında anlaşılan bedel karşılığında kiralanan mülkü kullanma hakkına sahip olan kişidir. Kiracı, mülkü belirli bir süre kullanabilir ve  kullanım süresi boyunca bedelini düzenli olarak ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Kira bedeli, kiralananın kullanımı için kiralayan ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinde kararlaştırılan fiyattır. Bu bedel, TL olabileceği gibi tarafların anlaşmasına göre altın, döviz ya da hisse senedi olarak da ödenebilir. Bu karar, kira sözleşmesinin resmileştirilmesi sırasında verilir. Kullanıcının kirayı ödememesi durumunda mal sahibinin kiracının tahliyesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Kiracının bu durumu kabul etmemesi halinde tahliye davası açma hakkı bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere kira hukuku pek çok hukuki teknik detayı içeren ve dikkatle ele alınması gereken bir alandan oluşmaktadır. Ayrıca davada ortaya çıkan iddia ve argümanların doğru hukuki dayanağa göre sunulması da oldukça önemlidir. Bu sebeplerden dolayı bu alanda, İstanbul Kira Hukuku Tahliye Avukatı danışmanlığı almanız süreç açısından oldukça faydalı olacaktır. Web sitemizin iletişim bölümünden hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.


Hizmetlerimiz


Sektörde hâsıl olabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde, tahliye avukatlarımız tarafından yardım sağlanmaktadır. Bununla ilgili hususlar, ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir. Ancak Kira Kanunu çerçevesinde yürütülen hukuki faaliyetlerin listede sayılanlarla sınırlı olmadığını da belirtelim.

- Kira sözleşmesini hazırlayan ve aracılık eden kişilerin, sözleşmeyi hazırlarken bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip avukatlarımız, bu konularda hukuki detayları da içeren hukuki hizmet vermektedir.
- Kira tespiti uygulamaları, en sık karşılaşılan ve önemli hukuki sorunlardan biridir. Kira sözleşmelerinin imzalandığı anda geçerli olan koşullar her zaman aynı kalmamaktadır. Bu nedenle şartlar ve kira bedelleri değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda mülk sahibinin tahliye davası açması gerekir. Doğru sürecin başlayabilmesi için öncelikle kiracıya noter tarafından ihtarname gönderilmesi gereklidir. Avukatlarımız hem kiracıya ihtarname gönderip süreç sonunda tahliye davası açarak hem de süreci yöneterek müvekkillerine çözüme dayalı hizmet vermektedir.
- Kira bedelini ödemeyen kiracı için tahliye talebi, yetkili icra dairesinde ilamsız icra olarak başlatılabilmektedir. Avukatlarımız söz konusu takip sürecinin başlatılması ve tamamlanması ile ilgili destek sağlamaktadır.
- Tarla ve arazi kiralama konusunda kiracı ve mal sahibinin hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ve bunların nasıl korunacağı konusunda çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır.
- Alışveriş merkezi içindeki işyerlerinin kiralanması veya genel olarak çatılı işyerlerinin kiralanması ve bu kiralamanın hükümleri konut kiralamalarından farklıdır. Büromuzun uzman avukatları, bu durumla karşı karşıya kalan müvekkillerine gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.
- Kiralanan mülkte bir kusur varsa bunun tespit edilmesi ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklar açısından oldukça önemlidir. Bu aşamada avukatlarımız, müvekkillerine uygun bir karar verilmesi ve doğru bir şekilde teyit edilmesi için hizmet vermektedir.
- Müvekkillerine, kira bedellerinin artırılmasına yönelik kira tespit işlemlerinde, kiranın ödenmemesi halinde tahliye işlemlerinde, işyerleri ve konut kira sözleşmelerinin resmileştirilmesinde, tahliye taahhüdü düzenlenmesinde ve tahliye davalarında hukuki yardım sunmaktadır.
 

Bize Ulaşın!


Genel olarak;

- Kira sözleşmesini hazırlamadan veya imzalamadan önce ön inceleme yapmak,
- Kira tespit sürecini başlatmak, takip etmek ve tamamlamak,
- Kira Kanunu kapsamındaki uyarlama davalarının ilgili prosedürde açılması ve sona erdirilmesi,
- Tahliye davasının başlatılması, yürütülmesi ve sona ermesi,
- Kira ihtar bildirimlerinin hazırlanıp ilgili yere gönderilmesi,
- Kiranın tahsili için gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve bunun sonucunda icra takibinin başlatılması,
- Adli olmayan icra takibi yoluyla mülklerin tahliyesi sürecinin başlatılması, izlenmesi ve tamamlanması,
- Gerektiğinde ecrimisil davasının açılması, prosedürün takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda kapatılması,
- Gerektiğinde tahliye işlemlerinin başlatılması, yasal sürecin başlatılması ve tamamlanması gibi tüm hukuksal süreçleriniz için İstanbul'da faaliyet gösteren ekibimize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Vatandaşlık Avukatı
    Ülkemizde yabancıların sayısının her geçen gün artmasıyla vatandaşlık avukatı hizmeti, İstanbul genelinde en sık ihtiyaç duyulan hizmetlerden birisi haline gelmiştir.
  • Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?
    Ülkemizde ki yabancılar sayısı artıkça, Türkiye?de oturma izni (ikamet izni) nasıl alınır sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer almaya başladı.
  • Kira Sözleşmesinin Feshi
    Kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunularak kiracı tarafından feshedilebilir. Kiraya veren ise, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip de
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.