+90 216 606 55 00

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve ihbar tazminatını hesaplama konusuna geçmeden önce kısaca kıdem ve ihbar tazminatının ne olduğu ve hangi durumlarda hak kazanıldığı konusunda bilgi vermek gerekirse;
 

Kıdem Tazminatı Nedir?


İşçinin sözleşmesinin feshedilmesi durumunda çalıştığı süreye bağlı olarak ödenen tazminattır. Bir işçinin iş yerinde geçirdiği her bir yıl için 30 günlük brüt maaşı olarak hesaplanmaktadır. İşçinin kıdem tazminatını alabilmesi için temel iki şart vardır. Bu şartlar çalışılan iş yerinde 1 yılı tamamlamış olmak ve iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından uygun şartlar altında sonlandırılması olarak sayılabilir.  Kıdem tazminatı almaya uygun şartları aşağıdaki başlık altında detaylandıracağız. Detaylı bilgi almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden iş hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.


İşçi Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanır?


• İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında iş sözleşmesinin feshi,
• İşçi tarafından 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinde gösterilen sebeplerle iş sözleşmesinin  feshi,
• Askerlik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi,
• İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya  malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin feshi,
• Kadın işçinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteğiyle iş sözleşmesini sona erdirmesi,
• İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermesi,
• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve  (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81.  maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün  sayısını tamamlayan işçilerin kendi istekleri ile işten ayrılmaları


Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?


Kıdem tazminatı temel olarak iş yerinde geçirilen yıl kadar brüt maaş olarak hesaplanmaktadır.
2024 yılı için kıdem tazminatı tavan ücreti 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir.
Kıdem tazminatı hesaplanırken sürekliliği olan ödemeler (ikramiye, yemek yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı vs.) dâhil edilerek hesaplanır.
Sürekliliği olmayan ödemeler (Doğum yardımı, fazla çalışma ücreti vs.)  dâhil edilmez.
Vefat eden işçinin kıdem tazminatı eşi ve diğer yasal mirasçıları tarafından alınabilir. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden iş hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulşabilirsiniz.


Kıdem Tazminatı Ödenmeyen İşçi Ne Yapabilir?


7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu iş davalarında arabuluculuk kurumu ihdas edilmiştir.
Bu durumda uygun şartlar halinde iş sözleşmesi feshedildiği halde kıdem tazminatı ödenmeyen işçiler öncelikli olarak adliyelerdeki arabuluculuk kurumlarını başvurmak durumundadır. Arabuluculuk aracılığıyla anlaşma sağlanamaması durumunda iş mahkemesine dava açmaları gerekmektedir.


İhbar Tazminatı Nedir?


İş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilmesi durumunda tarafların mağduriyetini gidermek amacıyla ödenen tazminattır. İhbar tazminatı belirsiz süre için yapılan iş sözleşmeleri için geçerli olmaktadır. İş sözleşmesi belirli bir süre için hazırlanmamışsa belirsiz süreli iş sözleşmesidir. İhbar tazminatı hem işveren hem de işçi tarafından hak edilebilen tazminattır. Çünkü iki tarafında fesih öncesi bilgi verme yükümlülüğü vardır. İşçi istifa etmesi durumunda da ihbar tazminatına hak kazanmaktadır.


İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?


• Geçerli bir belirsiz süreli iş sözleşmesinin olması
• Sözleşmenin sürekliliğinin olması
• İşçi ve işveren tarafından fesih bildirimi olmalı ve bu fesih bildiriminin haklı sebeplerden olamaması gerekmektedir.
Bu şartlar sağlandığında sözleşmeyi fesheden tarafın karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu vardır.
İhbar tazminatı ödenmemesi için uyulması gereken ihbar süreleri işçinin çalıştığı süreye göre değişmektedir.
• 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
• 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta
• 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta
• 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta olarak belirlenmiştir.
İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İhbar tazminatı = İhbar süresi*Kıdem tazminatına esas 1 günlük ücret olarak hesaplanmaktadır.
 

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Kira Hukuku Hukuk Büroları
    Günümüz şartlarında ev kiralamak, hem kiracı hem de ev sahipleri için her detayın dikkatle ele alındığı bir kira sözleşmesi yapmayı gerektirir. Çünkü kanunda belirtilmesine rağmen pek çok önemli husus, yeterli bilgiye sahip olunmadı?
  • Kira Farkı Alacağı Davası
    Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde yer alan hükme göre; "Mal sahibinin kiracıya bir şeyi kullanmak üzere yararlanmayı, kiracının da karşılığında kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi kabul ettiği bir sözle?
  • Maaş Haczi Nedir?
    Maaş haczi genellikle borçlunun borcunu zamanında veya tam tutarında ödememesi durumda başvurulan bir işlemlidir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.