+90 216 606 55 00

Kira Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmeleri; Mal sahibinin, kiracıyı sözleşme süresi boyunca kiralık mülkü kullanması için hazırladığı, kiracının da karşılığında kira ödemek zorunda olduğu, bu da her iki taraf için de borç oluşturan sözleşmelerdir. Kiracı, kiraladığı malı başkasına kiralamak isterse alt kira sözleşmesinden söz edilir. Başka bir deyişle, kiralanan taşınır veya taşınmazın yeniden kiraya verilmesiyle alt kiralama ilişkisi kurulur. Alt kiralama yapılması durumunda üç tarafın varlığından söz edilebilir. Bu taraflar, kiraya veren, kiracı-alt kiraya veren ve alt kiracıdan oluşur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 322. maddesi, kiracının alt kira sözleşmesinin şartlarını tanımlamaktadır. Kira Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi detayları şu şekildedir:
 

Alt Kira Sözleşmesinin Şartları Nelerdir?


Türk Borçlar Kanununun 322. maddesi uyarınca; "Kiracı, kiralamış olduğu mülkün tamamını ya da bir kısmını kiraya verebilir. Kullanım hakkını ise mal sahibine zarar verecek bir değişiklik yaratmamak kaydıyla devredebilir. Kiracı, kiralananı, ev sahibinin yazılı izni olmadan başkasına kiraya veremeyeceği gibi, kullanım hakkı da devredemez. Kiracının, kiralananı, kiralayana verilenin dışında kullanması halinde, kiralayana karşı sorumludur. Kiraya veren daha sonra alt kiracı veya kullanım hakkı sahibi de dahil olmak üzere kiracıya karşı haklarını kullanabilir. denilmektedir.
Kanunun yukarıdaki bölümünde görüldüğü üzere; Kiracının alt kiraya verme fiili, konut ve çatılı işyerleri ile adi kira sözleşmeleri yönünden için farklıdır. Adi kiralamalarda kiracı, kiraya verenin aleyhine bir değişiklik içermediği sürece, kiraya verenin izni olmaksızın kiralananı başkasına devredebilir. Bu durumda kiraya verenin alt kira sözleşmesi yapmak için mal sahibinin iznine ihtiyacı yoktur.
Çatılı daire ve işyerlerinin kiralanmasında, mal sahibinin yazılı izni olmadığı sürece kiracının kiralanan mülkü başkasına devretme hakkı yoktur. Şunu belirtmek gerekir ki; burada aranan geçerli koşul, kiraya verenin kiralanan mülkü alt kiralamaya ilişkin yazılı izninin olmasıdır. Mülk sahibinin sözlü rızası geçerli değildir. Alt kira sözleşmesi yapıldığı durumda; ana kira sözleşmesi sona erdiğinde alt kiralama da sona erer. Bu nedenle mal sahibi, asıl kira sözleşmesinin sona ermesini gerekçe göstererek kiracıyı tahliye edebilir. Alt kiralamada kiracı, ana kira sözleşmesinde sahip olmadığı herhangi bir hakkı alt kiracıya veremez. Aksi takdirde kiracının ve alt kiracının sorumluluğu uygulanabilecektir. Alt kira sözleşmesinin şartları hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.


Kiracının Alt Kiraya Vermesi Yasaklanabilir mi?


Bu konuda TBK madde 322/1 zorunlu hükme sahip değildir. Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra taraflar kiralık mülkün başkasına kiraya verilmesini yasaklayabilir.
 

Alt Kiracı Kime Kira Öder?


Alt kiracı, kararlaştırılan kira bedelini kiracıya ödemek zorundadır.
 

Kiracı İzinsiz Olarak Alt Kiraya Verirse Geçerli midir?


Çatılı işyeri ve konut kiralarında kiracı, mal sahibinin yazılı izni olmaksızın mülkü başkasına kiralasa dahi alt kira sözleşmesi geçerlidir. Ancak kiracının mülkü devren kiralama yetkisi olmadığı için borcunu alamayacak duruma gelip zor durumda kalabilir.
Kiralanan mülkün izinsiz olarak başkasına devredilmesi durumunda, mal sahibi tahliye davası açabilir. Kiracının iyi niyetli olması halinde kendisinden tazminat talep edilebilir.
TBK m. 112' ye göre alt kiracı iyi niyetli ise; ilgili tarafın sorumluluğuna güvenerek zararın giderilmesi talep edilebilir. İzinsiz olarak kiracı tarafından yapılan alt kiralamalar için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden kira hukuku alanında uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

Kiracı Alt Kiracının Tahliyesi İçin Dava Açabilir mi?


Ana kira sözleşmesinin kiracısı olan taraf; alt kiralama kapsamında kiraya verendir. Böylece kiracının yükümlülüklerini yerine getirmemesi vb. şartlara göre tahliye davası açabilme hakkına sahiptir. Bu ve daha kapsamlı yasal konular için daha fazla ayrıntıya sahip olmayı dilerseniz, irtibat kurmaktan lütfen çekinmeyin. Başarılarıyla ön plana çıkmış bir hukuk bürosu olarak; müvekkillerimize karşılıklı güvene dayalı, verimli, kaliteli ve şeffaf hukuki hizmetler sunmayı garanti ediyoruz. Kira hukuku ile ilgili tüm hukuki konularda bize ulaşabilirsiniz.
 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.