+90 216 606 55 00

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal düzenleyen hukuk dalıdır. Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir.
 
Murisin, terekesi üzerinde hiçbir tasarrufu olmaksızın, ölüm yada gaipliği halinde, hak sahipleri sadece yasal mirasçılarıdır. Ancak muris terekesi üzerinde, saklı payları dışında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu durumda yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarda tereke üzerinde hak sahibi olacaktır. Aile içi çekişme ve geçimsizliklerin, murisin terekesi üzerindeki tasarrufta bulunmak suretiyle, yasal mirasçıları kısmen ya da tamamen tereke dışı bırakma çabasına dönüşmesi de, sıklıkla uyuşmazlıkların başında gelmektedir.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Düzenlemek,
Vasiyetname Düzenlemek,
Mirasçı Atama Sözleşmesi Düzenlemek,
Miras Özgülemek Suretiyle Vakıf Kurma İşlem Ve Davası,
Veraset Davası (Veraset İlamı Almak, Veraset Belgesinin İptali),
Terekenin Taksimi Davası,
Miras Ortaklığından Kaynaklı İzaleyi Şüyu Davaları,
Terekenin Tespiti Ve Defter Tanzimi Davaları,
Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar,
Tenkis Davası,
Muvazaalı Miras İşlemlerine Karşı İptal Davası,
Miras Sebebiyle İstihkak Davası,
Vasiyet Alacaklısı Sıfatıyla Miras Davası,
Mirasın Reddine Dair Davalar,
Miras Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere Miras Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.