+90 216 606 55 00

Performans Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshi

Kanunlarda performans nedeniyle iş sözleşmesi feshi açıkça düzenlenmemiştir. Bu konuda Yargıtay’a çok geniş takdir hakkı tanınmıştır. İşçi lehine yorum ilkesi gereğince performans kapsamında yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur. Bu şartlara aykırılık var ise işveren tarafından yapılan fesih geçersiz olabilir. 4857 sayılı İş Kanunu işverenin hangi durumlarda haklı bir şekilde fesih hakkı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu kapsamda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Bir işveren için haklı neden işverenin işçi ile çalışmasının objektif olarak beklenemeyeceği durumlar olarak ifade edilebilir. Örneğin iş performansı düşüklüğü haklı bir gerekçedir. Detaylı bilgi için “İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

İş kanununa göre performans düşüklüğü nedeni ile fesihte şartlar tam olarak bulunmaz. Sadece işçiden savunma alınması şartı vardır. Bunlar dışında Yargıtay tarafından işçi lehine yorum ilkesi çerçevesinde şartlar göz önüne alınır. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden iş hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşarak detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 

Performans Nedeni İş Sözleşmesi Feshi Şartları


İş Kanununda yer alan 19. Maddeye göre işçinin sözleşmesinin feshi için bazı adımların takip edilmesi gereklidir.
1. İşçinin savunmasının alınması: İş sözleşmesinin feshinden önce işçiye iddialı edilen verim düşüklüğü ya da davranışı hakkında söz hakkı verilmelidir. Bu adil yargılanma hakkının görünümü için gereklidir. İşçi performans düşüklüğüne neden olan gerekçelerini objektif nedenlerle açıklayabilir. İşveren bu gerekçeleri kabul ederse fesih yapılmaz.
2. İşveren tarafından fesih yapılabilmesi için işçiye gerekli eğitimlerin verilmesi ve eğitimlerin ispatlanabilir olmasıdır. İşçi eğitim almaması nedeni ile performans düşüklüğü yaşıyor ise iş sözleşmesi fesh edilmez.
3. İşveren performans değerlendirme kriterleri belirlemeli ve bunları işçiye tebliğ etmelidir. Bu kriterler önceden belirlenmelidir. İşin gerektirdiği beceri, deneyim, bilgi gibi yetkinlikler için işyerine uygun davranışlar belirlenmelidir.
4. İşçinin performans düşüklüğünün objektif olarak tespit edilmesi gereklidir. Önceden tespit edilen performans değerlendirme kriterleri oluşturulmalıdır. Bunlar işçiye tebliğ edilmelidir. Bu kriterler üzerinden düzenli olarak değerlendirmeler yapılmalıdır. Düzenli değerlendirmeler yapıldığında performans düşüşü objektif olarak tespit edilebilir.
5. İşçinin performans düşüklüğünün sürekli olup olmadığına bakılır. Farklı koşullarda süreklilik göstermeyen sonuçlar yeterli değildir. Belirlenen hedefe ulaşamama da tek başına bir neden olmaz. İşçi belirtilen hedeflere ulaşmak için herhangi bir gayret göstermiyor ve sürekli bir performans düşüklüğü yaşanıyorsa iş sözleşmesi feshi gündeme gelebilir.
6. İş sözleşmesinin feshi son çaredir. İşveren geçerli nedenler ileri sürerek fesih yapabilir. Öncelikle işçiye gerekli uyarılar yapılmalı ve hukuka uygun şekilde işçiye ihtar çekilmelidir. İşçinin görev yeri değiştirilebilir, işçiye yeni eğitimler verilebilir, gerekli durumlarda disiplin cezaları uygulanabilir. İşveren son çare olma ilkesine göre üzerine düşenleri yaptıktan sonra sorun hala devam ediyor ise fesih işlemi devreye sokabilir.

Tüm bu süreci hem işçi hem de işveren tarafından hukuki gerekliliklere uygun şekilde takip ederek hak mahrumiyetlerinin oluşmamasını hedeflemekteyiz. Web sitemizde yer alan whatsapp hattı üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşarak iş hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki destek alabilirsiniz.


Performans Düşüklüğü Sebebi ile İş Sözleşmesi Feshi Sonuçları


İşveren performans nedeniyle iş sözleşmesi feshi gerekli şartlar sağlanmadan gerçekleşirse işe iade davası açılabilir. Bu şekilde işçilerin işe geri dönem imkanı gündeme gelir. Açılan bu dava olumlu bir şekilde sonuçlanır ise işveren işçiye boşta geçen süre için ücret ödemek zorundadır. İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih işlemi hukuka uygun olsa da iş sözleşmesi geçerli nedene dayalı ise işçi kıdem tazminatı hakkı elde eder.

İşveren ve işçi tarafından oluşan sorunlarda avukatlık, danışmanlık destekleri sunmaktayız. İş mahkemelerine akseden tüm süreçlerde hukuki olarak takipler yapmaktayız. Yasal olarak hak kayıpları yaşamamak adına firmamızdan destek alabilirsiniz. Alanında uzman ve deneyimli avukatlık hizmetlerimiz ile hukuki tüm süreçlerde haklarınızı koruyan sonuçlar sağlanmaktayız.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.