+90 216 606 55 00

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Sözleşmeler hukuku ve sözleşme uyuşmazlıkları, günümüz hukuk hayatının ve iş piyasalarının odak noktasını oluşturmaktadır. Sözleşmelerin taraf menfaatlerini koruyacak şekilde kurgulanması, risklerin ve sorumlulukların önceden belirlenmesi, gelecekteki olası çatışma noktalarına en baştan uygun çözümler bulunması, bu sözleşme ilişkilerinin etkin şekilde yürütülmesi avukatlık mesleğinin en belirleyici hizmetlerinden birisidir.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu perspektif ile genç, dinamik ve uzman kadrosuyla;
Taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmelerini ve süreçlerini yürütmek,
Sözleşme metinlerini ve hukuki belgeleri hazırlamak, sözleşme ve hukuki belgeleri içerik ve şekil bakımından incelemek, tarafların menfaatlerini gözeten hükümleri oluşturmak, sözleşme içeriklerini hukuki anlamda yorumlamak,
Bu sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin gerek sulh görüşmeleri ve gerekse arabuluculuk ve dava süreçlerinde bireysel ve kurumsal müvekkillerimizi temsil etmek,
Kira, Distribütörlük, acentelik, temsilcilik, tek satıcılık sözleşmeleri, Ulusal ve uluslararası nitelikli inşaat sözleşmeleri, kamu-özel işbirliği modeli dahilindeki sözleşmeler, yüklenici, alt yüklenicilik, iş ve hizmet alım sözleşmeleri, Alım-satım, kiralama, leasing, lisans, franchising, rekabet etmeme, teknoloji transfer sözleşmeleri, Yönetim, tedarik, hizmet sözleşmeleri, Kredi ve escrow sözleşmeleri, proje finansman, teminat, kefalet ve garanti sözleşmeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ekonomik gerekliliklere ve piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çok sayıda sözleşme modeliyle müvekkillerine etkin sözleşme modelleri kurgulamak
Sözleşmelerin uygulama süreçlerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmak ve
Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.