+90 216 606 55 00

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku iki ayrı hukuk dalıdır. Vatandaşlık, kişinin devlete bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık kişiyi bağlı olduğu devlet ile ilgili belirli hak ve yükümlülüklerin sahibi haline getirmektedir. Vatandaşlık hukuku ise kişilerin vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukuku alanını öncelikle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu düzenlemektedir.

Yabancılar hukuku ise bir devletin veya ülkenin o ülkeye gelen yabancı uyruklulara uyguladığı mevzuattan oluşan hukuk dalıdır. Yabancılar hukukunu öncelikli olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu düzenlemektedir.

Ülkemiz gün geçtikçe ve özellikle de dar anlamda yer aldığı coğrafyada ve geniş anlamda dünyadaki güncel gelişmeler nedeniyle daha fazla yabancı vatandaşının yaşadığı, çalıştığı ya da bulunduğu bir ülke konumundadır. Yabancıların sayısının artması yabancılarla ilgili hukuki sorunların da artması anlamına gelmektedir. Yabancılar için, haklarını vatandaşı olmadıkları bir ülkede nasıl kullanabilecekleri endişe konusudur. Türkiye’deki kanunlar yabancıların haklarını korumayı ve mağdur olmalarını engellemeyi hedefler.

Yabancıların en çok karşılaştığı hukuki işlemlerden birisi oturma izni ve çalışma iznidir. Oturma izni ve çalışma izni almak için yabancıların belli şartları yerine getirmiş olması aranır. Bunun dışında son yıllarda yabancıların Türkiye’deki gayrimenkullere olan ilgisi artmış durumdadır. Yabancıların gayrimenkul alırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından farklı olarak yapması gereken bazı hukuki işlemler bulunmaktadır. Yabancıların belli şartları sağlamak koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti’nden vatandaşlık almaları da mümkündür.  Aynı zamanda ülkemizde yabancı yatırımcı sayısı gün geçtikçe yükselmektedir. Türkiye’de ekonomik olarak fırsat gören yabancılar sermayelerini burada kullanarak iş kurmak istemektedir. Büromuz bu anlamda da yabancılara şirket kurma konusunda danışmanlık hizmeti verir.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet  izni, çalışma izni, aile ikamet izni, insani ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Türkiye’de Gayrimenkul yoluyla ve diğer araçlarla yatırım yapacak veya şirket kuracak yabancılara hukuki destek verilmesi,
Yabancıların; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
İdari Gözetim ve Deport kararlarına karşı itiraz, kaldırılması ve gerekli süreçlerin takibi,
Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması,

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.