+90 216 606 55 00

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku bir diğer adıyla takip hukuku; Borcunu ödemeyen bir borçlunun borcunun alacaklının talebi ile nasıl karşılanacağına çözüm arar. Borcun karşılanması, cebr-i icra marifeti ile yapılır. Taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunen borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmiştir.

Borçlu olan kişinin ödemesi gereken borcu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağı veya ne gibi yaptırımlara maruz kalacağını bildirir. Bunun yanı sıra alacaklı kişinin de sahip olduğu hakları kapsar.

Bunun haricinde icra hukukunun önemli konularından biri de icra davalarıdır. İtirazın iptali, kaldırılması, ihalenin feshi, sıra cetveline itiraz, nafaka ödememeden veya karşılıksız çekten kaynaklı tazyik hapsi davası vb. birçok icra hukuku davası mevcuttur.

İcra hukuku, diğer hukuk dallarının tamamını içine alan çok önemli bir alandır. Çünkü hangi hukuk alanı olursa olsun, kararın icrası için icra takibi yapılır. Bu nedenle icra hukukunun sadece dava kazanma değil bir de kazanılan hakkın tahsili veya elde edilmesi boyutu vardır. Bunun sağlanabilmesi için diğer hukuk dava türlerinden daha fazla hassas olunmalı ve sürecin üzerine daha fazla düşülmelidir.

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU bu bağlamda genç, dinamik ve uzman kadrosu ile;
Çek, bono ve senet tahsili,
Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
İcra Müdürlükleri nezdinde takip açılması,
İhtiyati haciz kararı alınması,
İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları,
Menfi tespit davası, İstihkak davası ve İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi, Haciz işlemleri,
Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
İflas hukuku işlemleri,
İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,
İcra ve İflas Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi başta olmak üzere İcra ve İflas Hukuku bağlamında tüm uyuşmazlıkların çözümü konusunda bireysel ve kurumsal müvekkillerine hukuki hizmetler vermektedir.

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.