+90 216 606 55 00

Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İÇERİK BAŞLIKLARI

1. ÇALIŞMA İZNİ NEDİR?
2. ÇALIŞMA İZNİ İKAMET İZNİ YERİNE GEÇER Mİ?
3. YURTDIŞINDAN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU SÜRECİ
4. YURTDIŞI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
5. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPACAK İŞYERİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR NEDİR?
6. TÜRKİYEDE YABANCILARIN ÇALIŞMASININ YASAK OLDUĞU İŞLER NEDİR?


1. ÇALIŞMA İZNİ NEDİR?


Yabancıların ülkemizde çalışabilmeleri için önce  çalışma izni almaları gerekmektedir.  Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir.

Çalışma izni başvuruları Bakanlıkça uluslararası işgücü politikasına göre ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanununun Uygulama Yönetmeliği, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Turkuaz Kart Yönetmeliği, Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği mevzuatı kapsamında değerlendirilir. 

2. ÇALIŞMA İZNİ İKAMET İZNİ YERİNE GEÇER Mİ?


6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Böylelikle çalışma iznine sahip olan bir yabancının ayrıca ikamet izni almasına gerek kalmayacaktır. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez


3. YURTDIŞINDAN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU SÜRECİ


Çalışma izni başvurusu, yurt içi ve yurt dışı başvurusu olarak iki şekilde yapılabilir.  Yurtiçinden yapılan başvurularda, Türkiye’de en az altı (6) ay süreli ikamet izni sahibi olan yabancıların işverenlerince doğrudan Bakanlığa çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Yurt dışından yapılacak başvurular ise yabancının ülkemizde geçerli ikamet izni olmadığı ve ülkemiz dışında bulunduğu durumlarda söz konusu olur.

Yabancının ikamet izni olmaması durumunda uyruğunda bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk veya büyükelçiliklerine biraz sonra bahsedeceğimiz gerekli evraklar ile giderek çalışma izni başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 (onaltı) haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi gerekmektedir. İşvereninin de bu referans numarasını kullanarak  “(https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/)  “ üzerinden online çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Taraflarca imza edilmiş iş sözleşmesi ve gerekli diğer belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk veya büyükelçiliklerine sunulmasının ardından ilgili konsolosluk veya büyükelçilikler başvuru evrakını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletir. Referans numarasının ilgili konsolosluk veya büyükelçilik tarafından başvurucu işçi adayına bildirilmesi üzerine 10 (on) gün içerisinde Bakanlık nezdinde online çalışma izni başvurusu işverence tamamlanması gerekmektedir.

 Bu başvuru işveren ya da yetkilendirdiği e-bildirge kullanıcısı tarafından yapılabilmektedir. İşveren online başvuruyu tamamlamak için online çalışma izni sisteminde (https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/)  “Yurt Dışı Başvuru” sekmesinden referans numarasını girecek ve akabinde talep edilen bilgi ve belgeleri online ortamda sisteme yüklemelidir. Başvurunun sonucu ise “Başvuru Takip Menüsü” üzerinden kontrol ve takip edilebilir.

Başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu değerlendirilirse çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli, yine Bakanlık tarafından gönderilecek e-maile istinaden işverence yatırılacaktır.

Çalışma izni için yabancının başvurduğu Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk veya büyükelçiliğe vize ücreti ödenerek çalışma vizesi alınır. Eğer ki işbu ücretin, harçların ve değerli kağıt bedelinin ödemesi tamamlanmadan yabancı yurda giriş yaparsa çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır. Harçların ve değerli kağıt bedelinin ödenmesi sonrasında yabancı adına düzenlenecek çalışma izni kartı PTT kargo ile başvuru formunda belirtilen işyeri adresine kargolanır.

Yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde işveren, bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunarak sigortalı işe giriş bildirisi vermek zorundadır. Bu noktada sigorta primlerinde esas alınacak tutar yabancıların çalışma izni başvurusunda beyan edilen ücretten daha düşük olamayacaktır. Ayrıca yabancının yurda girişinden itibaren 20 gün içinde en yakın nüfus müdürlüğüne başvurarak adres kaydını da yaptırması gerekmektedir.


4. YURTDIŞI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


- Yabancı İşçi İçin Gerekli Belgeler:

Yabancı tarafından Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk veya büyükelçiliklere yapılan çalışma vizesi başvurusu esnasında bazı temsilcililerde farklı belgeler talep edilebilmekle birlikte temelde hemen hemen her başvuruda talep edilen belgeler aşağıdaki gibidir:

Taraflarca İmzalanmış İş Sözleşmesi

Kimlik ve pasaport (aslı ve fotokopisi)

Biyometrik fotoğraf

Adli sicil belgesi

Eğitim bilgilerine ilişkin belgelerin onaylı örneği (diploma, transcript)

Ve Sektörüne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca istenecek diğer belgeler.

- İşveren İçin Başvuruda Gerekli Belgeler:

Yabancı tarafından iletilen referans numarası vasıtasıyla işveren ve/veya işverence yetkilendirilen e-bildirge kullanıcısı tarafından Bakanlık nezdinde yapılan online çalışma izni başvurusunda aşağıdaki belgeler talep edilir:

Vergi Levhası

Ticaret Sicil Gazetesi (şirket sermayesinin en az 100.000.-TL olması veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir).

Resmi makamlar tarafından onaylanmış, geçen yıla ait kar-zarar tablosu ve bilanço

İşyeri Faaliyet Belgesi

Son yıla ait kurumlar beyannamesi

Yabancının Türk Noter onaylı ve yeminli tercümeli Pasaport ve Diploma Çevirisi

Taraflarca imzalanmış İş sözleşmesi

Yabancının Biyometrik Fotoğrafı ve Kişisel Bilgi Formu


5. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPACAK İŞYERİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR NEDİR?


Yabancı işçi çalıştırmak için çalışma izni başvurusu yapacak işyerlerinin aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

6. İşveren gerçek kişiye veya şirkete ait elektronik imzanın olması gerekmektedir.


6. TÜRKİYEDE YABANCILARIN ÇALIŞMASININ YASAK OLDUĞU İŞLER NEDİR?


- Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık
- Eczacılık
- Veterinerlik
- Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
- Avukatlık
- Noterlik
- Özel güvenlik görevlisi
- Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
- Gümrük müşavirliği
- Turist rehberliği


FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU MÜVEKKİLLERİNE GENİŞ VE KAPSAMLI HUKUKİ ÇÖZÜMLER SUNAN LİDER BİR HUKUK BÜROSU OLUP; UZMAN EKİBİMİZ, YÜKSEK KALİTEDE HUKUKİ HİZMETLER SAĞLAMAK İÇİN BİLGİ BİRİKİMİ, DENEYİM VE TUTKUYLA DONATILMIŞTIR.

ÇALIŞMA İZNİ İLE İLGİLİ DAHA AYRINTILI BİLGİ ALMAK VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN WEB SİTEMİZİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.


 

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.