+90 216 606 55 00

Belirli ve Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmelerine ilişkin yasal düzenlemeler, TBK’nın ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bu düzenlemeler, konut ve iş yeri kiralamaya ilişkin özel kuralların kapsamını genişletmiştir. Bu alanlar, belediye sınırları içerisinde bulunmasa dahi konut ve işyeri kurallarının hepsi için de geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca düzenlemenin, kamu kurumları tarafından akdedilen tüm kira sözleşmeleri, kullanım hakkı kiracıya bırakılan mülkler ile üstü kapalı çalışma alanlarına ilişkin kira sözleşmeleri için de geçerli olacağı düzenlenmiştir. Kira sözleşmeleri ile ilgili tüm sorularınız için bu alanda yüksek deneyim sahibi olan FD Partners Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

TBK hükümleri uyarınca, ürün kiralama, çatılı işyeri ve konutlara ilişkin hükümler özel hüküm niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla bu esas olarak emredici ya da nispi özel hükümler, konut ve işyerlerinin kiralanması ile ürünlerin kiralanması için de geçerlidir. Ancak özel düzenlemelerde hüküm bulunmaması halinde genel hükümler uygulanır. Kira sözleşmesi hazırlama ile ilgili detaylar için “Profesyonel Kira Sözleşmesi Hazırlama” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Kapsamı

 

Önceden mal sahibinin belirli süreli sözleşmenin sona ermesi nedeniyle sabit süreli sözleşmeyi feshetme hakkı yoktu ve mal sahibinin yalnızca 7. maddede belirtilen nedenlerle tahliye talep etme seçeneği vardı. Dolayısıyla kiracının sözleşmeyi feshetmemesi halinde mülkün kullanım hakkını üstlenmek zorunda kalıyordu ve bu durum kiraya verenin mülkiyet hakları açısından olumsuz sonuçlar doğuruyordu. TBK tarafından yeni yapılan düzenlemeye göre ise kira sözleşmesinin zımni olarak uzatılması, kiracı tarafından iptal edilmediği sürece süre ile sınırlandırılmıştır. Yönetmeliğe göre kiraya veren, müteakip her uzatma yılının bitiminden en az üç ay önce sözleşmeyi feshederek, on yıllık uzatma süresi sonunda herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu konuda “Kira Sözleşmesinin Feshi” başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.


Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Kapsamı


TBK m.347/2 ile kiraya veren mal sahibine,  konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesini bildirim yolu ile fesih imkânı tanınmıştır. Belirsiz süreli sözleşmelerde kiralayana ve kiracıya bildirimi düzenleyen ilgili kanuna göre; "Mevcut kira sözleşmesinde kiracı, genel kurallara göre her zaman, kiraya veren ise kira ilişkisinin başlangıcından itibaren on yıl sonra fesih ihbarnamesi ile sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
İlgili hükümde açıkça belirtildiği üzere, kiraya veren on yıllık sürenin bitiminden sonra kira sözleşmesini ihbarsız olarak feshedebilir. Kanunda öngörülen on yıllık sürenin kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren dikkate alınması gerekir. Ayrıca, emir genel hükümlere uygun olarak iptal beyanında bulunduğundan, kiraya verenin kanunda belirtilen ihbar sürelerine uyması gerekmektedir. Bu nedenle, on yıllık sürenin bitiminden sonra kiraya veren, yerel uygulamaya göre üç ay önceden bildirimde bulunarak süre sonuna kadar aksi takdirde belirtilen süre sonuna kadar sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumda taraflar ev sahibiyle üç aydan daha uzun bir ihtar süresi konusunda anlaşabilirler.
TBK 347/2 maddesinde "Genel hükümlere göre kiraya veren, kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren on yıl geçtikten sonra fesih bildiriminden yararlanabilir. Bu nedenle üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle kira sözleşmesi feshedilebilir. İlk fesih süresinin sonuna kadar, başlangıç tarihine göre on yıllık sürenin bitiminden sonra, yani altı ayın sonuna kadar yerel adet veya sözleşmede aksi belirtilmiyorsa bildirim ile feshi sona erdirebilir.  Belirli ve Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi kapsamında ele aldığımız hususlar, hukuki bilgi ve denetim gerektiren önemli mevzulardır. Konunun ciddiyeti ve hakların korunabilmesi nedeniyle profesyonel bir yardım almak faydanıza olacaktır. Bunlara ek olarak mülk sahibi ve kiracıların sahip olduğu yasal haklarla alakalı detaylı bilgi için "Ev Sahibi ve Kiracı Hukuku" başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.
Müvekkilleri için her zaman etkin hukuki ve fiili sonuçlara ulaşma çabasında olan FD Partners, kurulduğu günden bu yana sürekli bir büyüme hızıyla ve bugüne kadar geniş bir profesyonel ve idari kadrodan oluşan genç, dinamik kadrosuyla müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Bugüne kadar geldiğimiz başarılı noktanın mimarının, her sektörden geniş müşteri portföyümüzün bize gösterdiği güven ve buna dayalı yetkin ve dikkatli iş performansı olduğunun altını hep birlikte çizmek isteriz. Kira hukukuyla ilgili tüm davalarınız için danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak için web sitemizin iletişim bölümünden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • İstanbul Uzman Kira Hukuku Avukatı
    Kira hukuku ülkemizde en tartışmalı hukuk alanlarından biridir. Zira ülkemizde kiralık daire sayısı oldukça fazladır. Kira hukuku gibi geniş bilgi gerektiren bir alanda geç karar veya yanlış eylem büyük zararlara neden olabilir.
  • Maaş Haczi Nedir?
    Maaş haczi genellikle borçlunun borcunu zamanında veya tam tutarında ödememesi durumda başvurulan bir işlemlidir.
  • Tasfiye İle Sona Erme
    Şirketlerin hukuki varlığının tasfiye ile sona ermesi, belirli bir sürecin tamamlanması gerektiğini ve bu sürecin farklı sebeplere bağlı olarak başlayabileceğini ifade eder.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.