+90 216 606 55 00

Hükmün Açıklanması Suretiyle Mahkumiyet Yargıtay Kararı

Hükmün Açıklanması Suretiyle Mahkumiyet Yargıtay Kararı detaylarına FD Partners Hukuk Bürosu´ndan erişebilirsiniz ve işinde uzman avukatlardan destek alabilirsiniz.

10. Ceza Dairesi         2022/14088 E.  ,  2022/11624 K.

Mahkeme : ELAZIĞ 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Hüküm : Hükmün açıklanması suretiyle mâhkumiyet


Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu´nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun´un 8/1. maddesinin, "Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun´un geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazete´de ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu´nun 322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326. maddeleri uygulanır. (Ek cümle: 1/7/2016-6723/33 md.) Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez." şeklindeki düzenleme karşısında; Yargıtay incelemesinden geçmeyen ve Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden sonra 12/10/2021 tarihinde verilmiş olan kararın istinaf kanun yoluna tabi olduğu anlaşılmakla, istinaf incelemesinin yapılması için dosyanın görevli ve yetkili Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderilmek üzere incelenmeksizin İADESİNE, 14/11/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.