+90 216 606 55 00

Kiracıyı Çıkarma Sebepleri

Kiracının herhangi bir nedenle kiralık mülkten yasal olarak çıkarılmasına tahliye denir. Kira sözleşmesinin feshi birçok farklı nedene dayanabilir. Bu nedenler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Kiracının tahliyesine ilişkin temel hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 347. maddesi ve devamında yer almaktadır. Kira sözleşmesi süresiz veya belirli bir süre için yapılmış olsa bile, kira süresinin sona ermesi kiracının mülkten çıkması için yeterli değildir. Bir kiracı, yalnızca kanunda öngörülen nedenlerle tahliye edilebilir. Mal sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi için kanunda sayılan sebeplerden birine dayanması gereklidir. Mal sahibi ile kiracı arasındaki hukuki bağ zamanla zarara uğrayabilir. Mal sahibi, haklı bir nedeni olmadıkça kiracılık süresince kiracıyı mülkünden tahliye edemez. Sözleşme süresi devam etse bile malikin geçerli sebepleri olması durumunda kiracı tahliye edilebilir ve kira sözleşmesi feshedilebilir. Ayrıca daha detaylı bilgi için “Kiracının Tahliye Sebepleri” başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

 


Kira Kanunu uyarınca kiracıyı tahliye etmenin makul nedenleri şöyle sıralanabilmektedir:


- Tahliye taahhütnamesinin olması
- Kiranın ödenmemesi durumu
- Ev sahibinin kendisi veya yakınları tarafından eve ihtiyaç duyması
- Ev yenileme ihtiyacının bulunması
- Kiracının iflas etmesi
- Komşuların rahatsız ediliyor olması
- Kiracının kendine ait bir evinin bulunması
- 10 yılın tamamlanması
- Önemli sebeplerden kaynaklanan durumların varlığı

Kiracıyı çıkarma sebepleri arasında yer alan bu durumlardan herhangi birisinin yaşanması söz konusu olduğunda, mal sahibine haklı gerekçe göstererek tahliye etme imkânı doğmaktadır. Kiracının tahliyesi iki şekilde yapılabilmektedir: bildirim yolu (ihbar) ve mahkeme (dava) yoluyla. Detaylı bilgi ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.


Kiracının Bildirim Yoluyla Tahliye Edilmesi


Kural olarak kiracının belirli süreli konut ve işyeri kiracılığını sonlandırma seçeneği bulunurken, ev sahibi bu seçeneğe ancak on yıllık uzatma süresi sonuna kadar sahiptir. Kiracının sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün evvel yazılı olarak bildirimde bulunmaması durumunda sözleşme aynı koşullar altında 1 yıl uzatılmış olarak kabul edilir. Bu dur kiraya veren, sözleşme süresi sonunda kira sözleşmesini feshedemez ancak kiracıya sözleşme süresinin bitiminden en az 3 ay önce yazılı olarak bu konuda bilgi verilmiş olması halinde 10 yıllık uzatma süresi sonunda feshi gerçekleştirebilir. Taraflar, mal sahibinin yazılı bildirimin 3 aydan daha uzun bir süre önceden verilmesi şartına birlikte karar verebilirler. Halen geçerli olan kira sözleşmelerinde kiracının, genel kurallardaki ihbar ve bitiş tarihlerini takip ederek kiralamayı her zaman iptal edebileceği kabul edilmektedir ancak bu hak ev sahibine verilmemektedir. Kiraya verenin, fesih ve ihbar süresi genel hükümlerde belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla, mevcut sözleşme başlangıcından itibaren 10 sene geçtikten sonra sözleşmeyi iptal edebileceği kabul edilmektedir. Kiracının bildirim yoluyla tahliyesi ile ilgili uzman avukatlarımıza web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kiracının Dava Yoluyla Tahliye Edilmesi


Tahliyenin, kira sözleşmesinin mahkeme yoluyla feshedilmesine bağlı olarak gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla kiracının menfaatleri dikkate alınır. Kiracı aleyhine tahliye gerekçelerinin değiştirilip genişletilmesi yasaktır. Taraflar yeni gerekçeler geliştiremezler; ancak koşulların mevcut olması halinde ek fesih nedenleri talep edebilirler.
Tahliye davalarından sulh hukuk mahkemesi sorumludur. Bu ilke, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 4. maddesine göre belirlenmiştir. Davalardaki yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak bu mahkeme, yetkili mahkeme olma özelliğine sahip değildir. Diğer taraftan davalar, davalının yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edildiği yerdeki hukuk mahkemesinde de görülebilecektir.
FD Partners Hukuk Bürosu, davanın açılmasından yargılamanın bitimine kadar olan süreç boyunca gerekli beyanların verilmesi, taleplerin sunulması, duruşmalara katılma, hukuki uyuşmazlıkların mahkeme yoluyla çözülmesi ve mahkeme uyuşmazlıklarının sonuçlandırılması gibi her türlü gerekli hukuki hizmetleri sağlamaktadır. Müvekkilleri ile sürekli iletişim halinde olarak hukuki destek sunmaktadır. Kira hukuku ile ilgili davalara uzman avukatların sağlamış olduğu katkılar hakkında daha detaylı bilgi almak için “İstanbul Kira Hukuku Avukatları” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.  Tüm dava ve anlaşmazlık süreçlerinizi çözüme ulaştırmak için başarılarıyla ön plana çıkmış avukatlarımızı tercih edebilirsiniz.

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.