+90 216 606 55 00

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Yargıtay Kararı

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Yargıtay Kararı içeriğini FD Partners Hukuk Bürosu´ndan hemen inceleyebilir ve bu, benzeri hususların tamamı için uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

12. Ceza Dairesi         2020/3347 E.  ,  2021/8787 K.

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat


Davanın reddine ilişkin hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Tazminat talebinin dayanağı olan ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/343 - 2012/287 sayılı ceza dosyası kapsamında, davacının idaresindeki araçta yakalanan sigaralara 17/02/2011 tarihinde el konulması sebebiyle 1.286.563,44 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminatın el koyma itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesi talebine ilişkin söz konusu davada, yerel mahkemece manevi tazminat talebinin reddine, 258.000,00 TL maddi tazminatın el koyma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmedilmesi üzerine dairemizce yapılan incelemede, davacının yargılandığı ceza dosyasında aşamalardaki savunmalarında, kendisinin Suriye ülkesinde faailiyet gösteren Shedi Algour nakliye şirketinin yetkilisi olduğunu, yetkilisi olduğu nakliye şirketinin yakalanan sigaraların maliki değil taşıyıcısı durumunda bulunduğunu, sigaraların, Irak ülkesinde bulunan kimliği belirsiz bir başka kişiye ait olduğunu beyan ettiği ve tazminat davası kapsamında ise sigaraların kendisine ait olduğuna ve hatta bahsi geçen nakliye şirketinin yetkilisi olduğuna dair denetime elverişli resmi bir belgeyi dosyaya sunmaması karşısında, davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile hükmün bozulması üzerine, yerel mahkemece duruşma açılıp, davanın reddine karar verildiği anlaşılmakla;

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Davacı yönünden davanın tümüyle reddedilmesi karşısında, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK´un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hükme “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 5.450,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davalı ... Hazinesine verilmesine” ibaresinin eklenmesi ve hükümdeki diğer hususların aynen bırakılması suretiyle, sair yönleri usul ve Kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 13/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.