+90 216 606 55 00

Kripto Para Alım Satımı Komisyonculuk Emsal Karar

Kripto Para Alım Satımı Komisyonculuk Emsal Karar içeriğini kurumsal web sitemizden hemen inceleyebilir ve aklınıza takılan hususlar için uzman avukatlarımıza sitemiz üzerinden danışabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
13. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2021/801
KARAR NO: 2021/789
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I
İNCELENEN KARARI VEREN
MAHKEME: İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 01/03/2021
DOSYA NUMARASI: 2021/133 D. İş - 2021/131 Karar
TALEP: İhtiyati Tedbir
KARAR TARİHİ: 27/05/2021

İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 01/03/2021 tarih ve 2021/133 D. İş - 2021/131 Karar sayılı ilamına karşı, istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya dairemize gönderilmiş olmakla incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Taraflar arasındaki uyuşmazlık; kripto para alım-satımına dair komisyonculuk sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Uyuşmazlığın çözümünde 6098 Sayılı TBK´nın 532 vd maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi´ nce 1 Eylül 2020 tarihi itibari ile uygulanmasına karar verilen Bölge Adliye Mahkemeleri iş bölümü kararlarından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi için düzenlenen iş bölümünün Ortak Hükümler 3. bendine göre; " Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların inceleme görevi, asıl davaya bakacak olan daireye aittir. " hükmü ile 18., 19. ve 46. Hukuk Daireleri iş bölümü 1. bendine göre; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi dairemize ait olmayıp 18., 19. ve 46. Hukuk Daireleri´ ne ait olduğundan, dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18., 19. veya 46. Hukuk Dairesi´ ne gönderilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, 2-Dosyanın istinaf incelemesi için görevli İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ´ NE GÖNDERİLMESİNE, 6100 sayılı HMK.´ nın 352/1 maddesi gereğince, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 27/05/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.