+90 216 606 55 00

Maden Çıkarma İş Sözleşmesi Emsal Karar

Maden Çıkarma İş Sözleşmesi Emsal Karar detaylarına kurumsal sitemizden erişebilir ve karşınıza çıkan bu emsal karar aracılığı ile FD Partners Hukuk Bürosu´ndan benzer durumlarda hukuki destek alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2020/915 Esas
KARAR NO: 2020/775
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ: 20/11/2019
NUMARASI: 2015/868 Esas, 2019/1235 Karar
DAVANIN KONUSU: Sözleşmenin İptali
KARAR TARİHİ: 19/03/2020


6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu´nun 352. Maddesi uyarınca dosya incelendi,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 2015/868 Esas, 2019/1235 Karar ve 20/11/2019 tarihli kararına karşı taraf vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiştir. İşletme ruhsatı davalıya ait olan alanda davalının maden çıkarma, kırma ve eleme işi yapma konusunda işletme sözleşmesi düzenlenmiş, uyuşmazlıkta bu sözleşmeden doğmaktadır. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 7035 sayılı kanun İle değişik 35. maddesi uyarınca, ceza ve hukuk dairelerinin numaraları İle aralarındaki iş bölümünün belirlenmesine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin kararı gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar ile 6098 sayılı TBK´nın 520 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara yönelik istinaf kanun yolu başvurularını İnceleme görevi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12,13 ve 14. Hukuk Dairesine verilmiştir. Açıklanan nedenlerle ve özellikle taraflar arasında yukarıda ayrıntılı şekilde ifade edildiği üzere Dairemizin görev alanına giren bir uyuşmazlık bulunmadığından, Dairemizin görevsizliğine, Dosyanın görevli ve İş bölümü bakımından yetkili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12,13 veya 14. Hukuk Dairesine gönderilmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere, 1- İş bölümü yönünden Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, 2- Dosyanın istinaf incelemesi yapmakla görevli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. 13. veya 14. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 6100. Sayılı HMK´nın 352/1. Maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda oy birliği ile karar verildi.19/03/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Finansal Kiralamadan Kaynaklanan Alacak Emsal Karar
    Finansal Kiralamadan Kaynaklanan Alacak Emsal Karar detaylarını web sitemizden inceleyebilir ve aklınıza takılan tüm sorular için avukatlarımızı direk arayabilirsiniz.
  • Göç Hukuku
    Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra çeşitli nedenlerden ötürü başka ülke vatandaşlarının da farklı şekillerle ülkemize geldiği ve burada kaldığını görmekteyiz.
  • Vatandaşlık Hukuku Avukatı
    Ülkemizde Türk vatandaşları başta olmak üzere yabancı uyruklular ve çifte vatandaşlıkları bulunanlar için karşımıza çıkan tüm hukuki iş, uyuşmazlık ve davalarda sizlere hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermekteyiz.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.