+90 216 606 55 00

Özel Belgede Sahtecilikle Alakalı Yargıtay Kararı

Hasgül Hukuk Bürosu´nda bugün sizlerle "Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararı" hususu paylaşıldı. Bu ve bunun gibi konular için uzman avukatlardan hemen destek alabilirsiniz.

 11. Ceza Dairesi         2020/217 E.  ,  2021/14046 K.


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Özel Belgede Sahtecilik

Sanıklardan ... hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
1-)Hüküm tarihinden önce 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun´un 104 ve 105. maddeleri ile değişik 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu´nun 63. maddesinin 10. fıkrası ile yaptırıma bağlanan 56. maddesinin 2. fıkrasındaki "İşletmeci veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez" ve 5. fıkrasındaki "Gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya değiştirmek suretiyle kişinin bilgi ve rızası dışında tesis edilmiş olan abonelikler kullanılamaz." hükümleri karşısında, sanığın eyleminin özel hüküm niteliğinde bulunan ve lehe olan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu´nun 56. maddesindeki suçu oluşturduğu ve sanığa ön ödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, “özel belgede sahtecilik” suçundan hüküm kurulması yasaya aykırı,

2-)Sanığın eyleminin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu´na aykırılık suçu kapsamında kaldığı görülmekle, ön ödemenin gerçekleşmemesi halinde; hükümden sonra, 16/03/2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 14.01.2021 tarihli, 2020/81 Esas ve 2021/4 Karar sayılı kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddesinin (d) bendinde yer alan “hükme bağlanmış” ibaresinin, basit yargılama usulü yönünden Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olması karşısında; sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK´nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 28.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.