+90 216 606 55 00

Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Yasaya Aykırlık Yargıtay Kararı

Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 Sayılı Yasaya Aykırlık Yargıtay Kararı detaylarına FD Partners Hukuk Bürosu'nun sitesinden erişebilir ve benzeri durumlar için avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.
 

7. Ceza Dairesi         2020/1700 E.  ,  2020/11536 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik ve 5607 sayılı Yasaya aykırlık
HÜKÜM : Sanıklar hakkında her iki suçtan ayrı ayrı beraatlerine


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
I) Gümrük İdaresi adına Hazine vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;
Beyanname muhteviyatı eşyaya ilişkin eylemin suç tarihi itibariyle 5015 sayılı Yasanın Ek 5/1. maddesi kapsamında kaldığı, sahtecilik suçundan açılan kamu davasının ise sevk irsaliyeleri içeriğindeki sahteciliğe ilişkin olduğu cihetle, atılı suçlardan doğrudan zarar görmeyen Gümrük İdaresi´nin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisinin bulunmadığı gibi katılmasına karar verilmesi de hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, Gümrük İdaresi adına Hazine vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK´nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

II- EPDK vekilinin sahtecilik suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının sevk irsaliyeleri içeriğindeki sahteciliğe ilişkin olduğu gözetilerek yapılan incelemede;
Atılı suçtan doğrudan zarar görmeyen EPDK´nun davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından EPDK vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK´nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
III- EPDK vekilinin sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında kaçakçılık suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Suçtan zarar gören ve davaya katılma hakkı bulunan ... davadan haberdar edilmeksizin ve yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması nedeniyle CMK´nun 260. maddesi uyarınca hükmü temyiz etme hakkı bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere göre suçtan zarar gören EPDK vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
IV- EPDK vekilinin sanıklar ..., ... ve ... hakkında kaçakçılık suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
1. Açılan kamu davasına katılma ve hükmü temyize hakkı bulunan ...´na duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilip, katılma imkanı tanınmadan, yokluğunda yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2. Dosya kapsamına göre; solvent ve base oil türü ürünlerin boya ve kimya sanayiinde kullanılmak üzere ÖTV´den muaf olarak ithal edilmeleri sonrası ithal amacı dışında kullanıldıkları yönündeki ihbar üzerine riskli olarak değerlendirilen ithalatçı firma olan ... Petrol San ve Tic İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. firmasına ait base oil cinsi eşyanın ... plakalı araç ile taşınacağının tespit edilmesi üzerine bahsi geçen aracın ... Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş. firmasının kestiği ... sıra no´lu irsaliye ve ... tartım no´lu kantar fişi doğrultusunda 19.080 kg base oil sn 100 cinsi madeni yağ aldığı ve bu eşyanın adresine teslim edilip edilmediğinin araştırılması amacıyla ...plakalı aracın 14/02/2011 tarihinde Kocaeli ilinde Yılport limanını çıkışından hemen sonra takibe alındığı, aracın ithalatçı firma olan ... firmasının adresi olan Ankara iline eşyayı götürmesi gerekirken İstanbul´a doğru yönelerek İstanbul ili Tuzla ilçesinde bulunan ... Yağ San. A.Ş firmasına giriş yaptığı görülerek bir süre sonra görevlilerce bahsi geçen firma bahçesine girilerek,... plakalı aracın yükünü boşaltmak üzere hortum bağlandığı sırada müdahale edildiği, ayrıca yine ... firmasına ait base oil sn 100 cinsi eşya taşıyan... ve... plakalı araçların da firma sahasında olduğunun görüldüğü, olay yerinde bulunan sanıklardan ...´e .... firmasına ait eşyaların Ankara iline götürülmesi gerekirken neden Tuzla´ya kendilerine getirildiğinin sorulması üzerince adı geçen tarafından ... Yağ San. A.Ş firması ile ... Petrol San ve Tic İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. firması arasında imzalanan 01/10/2010 tarihli fason imalat sözleşmesinin ibraz edilerek, ... Yağ San. A.Ş firması olarak 11/02/2011 tarihi itibariyle ... firmasına fason olarak imalat ve depolama hizmeti verdiklerini beyan ettiği, EPDK´nun 08/03/2011 tarih ve 620/2674 11252 sayılı cevabi yazılarında Petrol Lisans Yönetmeliği´nin 23. maddesindeki ´´Madeni yağ lisansı sahipleri piyasada; lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile iştigal edebilir´´ hükmü karşısında lisanslı bir yağ üreticisinin başka bir lisanslı madeni yağ üreticisine fason üretim yaptırmasının mümkün olmadığının belirtildiği, C. Savcısının yazılı arama
emri ile ... Yağ Sanayi A.Ş´de arama yapılmaya başlandığı, ... Yağ Sanayi A.Ş. yönetim kurulu başkanı olan sanıklardan ... tarafından
iş yerindeki 26, 27, 29 ve 30 no´lu tanklar ile ..., ...ve ... plakalı araçlarda yaklaşık 144 ton base oil cinsi eşya bulunduğu belirtilerek bahsi geçen eşyalara ait olduğundan bahisle 8 ayrı sevk irsaliyesinin görevlilere ibraz edildiği, 26-27 no´lu tanklarda yaklaşık 60 ton Base oil SN-150 ile ..., ...ve ... plakalı araçlardaki Base oil SN-100 cinsi ürünler 29 ve 30 no´lu tanklara aktarılarak 29 ve 30 no´lu tanklarda mevcut olan ... firmasına ait olduğu belirtilen Base oil SN-100 cinsi yaklaşık 75 ton olmak üzere toplamda 144 ton base-oil cinsi üründen numune alındıktan sonra sanık ... Ertan´a yediemin olarak teslim edildiği, ... firmasına ait faturalar, sevk irsaliyeleri, ilgili kantar tikeleri, ... firmasına ait sevk irsaliyeleri, ilgili kantar tikeleri, fason imalat sözleşmesi, ... firmasına ait kapasite raporu ve diğer ilgili evrakların incelenmek üzere teslim alındığı, arama işlemi sonrası dosyaya ayrıca 2 firma arasında 01/10/2010 tarihli fason sözleşmesi uyarınca ... firmasının ... firmasına yeterli sayıda depo tahsis edeceğine ilişkin 11 adet baz yağ stok tanklarına ilişkin bila tarihli tank kiralama sözleşmesi suretinin ibraz edildiği, bu belgeler ve Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş´nin 17/02/2011 tarih ve 5/82-BK sayılı yazıları üzerinde yapılan kolluk incelemesine göre ... Petrol San ve Tic İth. İhr. Paz. Ltd. Şti tarafından döküm kalıplarına ait müstahzarlar ve civata-somun gevşetme müstahzarları üretmekte kullanılmak üzere Kocaeli Petrokimya Ürün. İth. Gümrük Müdürlüğü´nden tecil-terkin kapsamında özel kanunları gereği vergiden muaf olarak ithalatları yapılan 05.02.2011/IM002570, 08.02.2011/IM002719, 08.02.2011/IM00283, 09.02.2011/IM002944 ve 10.02.2011/IM003082 tarih ve sayılı gümrük giriş beyannameleri muhteviyatı Base oil SN-150 ve Spindle oil Base oil SN-100 cinsi eşyanın Yılport tarafından düzenlenen sevk irsaliyesi ile Kazan Ankara ilinde bulunan ... firmasına teslim edilmek üzere gönderildiği, ancak söz konusu ürünlerin Ankara iline götürülmek yerine, üretimde kullanılmaksızın Ankara iline götürülerek üretim yapılmış gösterilip ... firmasınca aynı gün düzenlenen içerik itibariyle sahte olan sevk irsaliyeleri ile Civata-somun gevşetme, pas ve korozyon önleyici müstahzarlar denilerek ... firmasına gönderildiği, Yılport tarafından düzenlenen sevk irsaliyeleri muhteviyatı eşyalar ile ... firmasında tespiti yapılan yaklaşık 144 ton base oil karşılaştırıldığında Spindle oil Base oil SN-100 cinsi eşya yönüyle yaklaşık 88 tonluk bir eksikliğin olduğu, Base oil SN-150 cinsi eşya yönüyle ise 45 tonluk bir eksikliğin olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği olayda;
İthalatçı firma olan ... Petrol San ve Tic İth. İhr. Paz. Ltd. Şti tarafından döküm kalıplarına ait müstahzarlar ve civata-somun gevşetme müstahzarları üretmekte kullanılmak üzere Kocaeli Petrokimya Ürün. İth. Gümrük Müdürlüğü´nden tecil-terkin kapsamında özel kanunları gereği vergiden muaf olarak ithalatları yapılan 05.02.2011/IM002570, 08.02.2011/IM002719, 08.02.2011/IM00283, 09.02.2011/IM002944 ve 10.02.2011/IM003082 tarih ve sayılı gümrük giriş beyannameleri muhteviyatı Base oil SN-150 ve Spindle oil Base oil SN-100 cinsi eşyadan Base oil SN-150 cinsi eşyanın bir kısmının bulunduğu 27 no´lu tanktan 15/02/2011 tarihinde alınan numunelere ilişkin Tübitak MAM raporunda numunelerin buharlaşmayan fazının mineral yağ ve bitkisel yağ karışımı esaslı olduğu ve enerji elde etmek amacıyla veya dizel motorlarda kullanılabileceğinin belirtilmesine göre, Base oil SN-150 cinsi eşyanın bitkisel yağ ile karıştırıldığının, bahsi geçen tanktaki ürünün karışımlı akaryakıt kapsamında olduğunun
anlaşılması karşısında; başlangıçtan itibaren mevcut olan suç kastı doğrultusunda üretimde
kullanılacağından bahisle teşvik kapsamında eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak kaçak akaryakıt üretiminde kullanılmak üzere yurda sokulduğu ve bir kısmı ile karışımlı akaryakıt elde edildiği, her ne kadar suç tarihinde yürürlükte bulunan 5607 sayılı Yasanın 3/6. maddesine muhalefet suçundan kamu davası açılmış ise de, bu haliyle eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 5015 sayılı Yasanın Ek 5/1. maddesi kapsamında kaldığı gözetilerek sanıklar ..., ... ve ...´in mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabule göre de;

Dava konusu eşyanın müsaderesi ya da iadesi yönünde bir karar verilmemesi,
Yasaya aykırı, suçtan zarar gören EPDK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK´nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.