+90 216 606 55 00

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Yargıtay Kararı

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Yargıtay Kararı´na ait detaylara sitemiz aracılığı ile erişebilir ve FD Partners Hukuk avukatlarından bu tür durumlar için profesyonel destek alabilirsiniz.

 8. Ceza Dairesi         2021/11880 E.  ,  2021/22906 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Başkasına ait banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle yarar sağlama, özel belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, iftira

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sahte üretilen banka kartını kabul etmek ve kullanmak suçlarının mağduru muhatap banka olacağı ancak Yapı Kredi Bankası A.Ş´nin, 05.11.2012 tarihli dilekçesi ile dosyanın tüm hak ve alacakları ile beraber ... Varlık Yönetim A.Ş. ne devir ve temlik edildiğini belirtmesi karşısında; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143.maddesine göre gerekçeli kararın ... Varlık Yönetim A.Ş’ye CMK.nın 34/2. madde ve fıkrasında belirtilen başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekli de belirtilmek suretiyle yöntemine uygun olarak tebliği sağlanarak tebellüğ belgesi ve temyiz etmesi halinde dilekçesi de eklenip ek tebliğname düzenlendikten sonra iadesi, temyiz etmemesi halinde ise sanığın ve müdafinin temyizine hasren inceleme yapılmak üzere dosyanın geri gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.