+90 216 606 55 00

Tüketici Mahkemesi Menfi Tespit Davası Emsal Karar

Tüketici Mahkemesi Menfi Tespit Davası Emsal Karar içeriğine siteden hemen erişin ve aklınıza takılan hususlar için avukatlık ofisimizden anında bilgi alın.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ:ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ:04/07/2022
DAVANIN KONUSU:Menfi Tespit
MAHKEMESİ:ANTALYA 4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
TARİHİ:19/04/2022
DAVANIN KONUSU:Menfi Tespit
KARAR TARİHİ:14/09/2022
KARAR YAZIM TARİHİ:14/09/2022Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; takibe konu senetlerin dava dışı şirketle imzalanan ve tüketici işlemi niteliğinde senetler olduğunu ve nama yazılı düzenlenmemekle müvekkili açısından geçersiz olduğunu bildirmiş bu senetlerden borçlu olmadıklarının tespitini talep ettiği, yapılan yargılama sonucunda Antalya 4. Tüketici Mahkemesinin 19/04/2022 tarih .... Esas .... Karar sayılı kararı ile davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu kanaatiyle görevsizlik kararı verildiği, Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04/07/2022 tarih .... Esas .... Karar sayılı kararıyla davaya bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin Antalya 4. Tüketici Mahkemesi olduğu kanaatiyle karşı görevsizlik kararı verildiği, her iki mahkeme arasında görev uyuşmazlığının doğduğu, sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir.

Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:

Dava, menfi tespit davasıdır.

Taraflar arasında uyuşmazlık kambiyo senedinden kaynaklanmayıp kambiyo ilişkisinin, temelinin tüketici işlerine dayandığı, davacının hizmet alan tüketici, davalının satıcı olduğu, davacının davasını tüketici mahkemesine açtığı anlaşıldığından uyuşmazlığın Antalya 4. Tüketici Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekirken Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi hatalı olduğundan Antalya 4. Tüketici Mahkemesinin 19/04/2022 tarih .... Esas ..... Karar sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına merci yeri olarak Antalya 4. Tüketici Mahkemesi olduğunun tespitine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.

H Ü K Ü M/:
1-Davaya Antalya 4. Tüketici Mahkemesince bakılması gerektiği halde davanın Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesince bakılması gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince Antalya 4. Tüketici Mahkemesinin 19/04/2022 tarih .... Esas .... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,
2-Yargı yeri olarak Antalya 4. Tüketici Mahkemesinin belirlenmesine,
Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için dosyanın Antalya 4. Tüketici Mahkemesine gönderilmek üzere Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.14/09/2022

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.