+90 216 606 55 00

Kiralananı Göstermeye İzin Davası

İÇERİK BAŞLIKLARI

1. KİRACI EVİ / İŞ YERİNİ GÖSTERMEK ZORUNDA MIDIR?
2. KİRACININ EVİ / İŞ YERİNİ GÖSTERMESİ DAVASI
3. KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
4. KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME
5. KİRACININ EVİ GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU KONUSUNDA YARGITAY KARARLARI
 

1. KİRACI EVİ / İŞ YERİNİ GÖSTERMEK ZORUNDA MIDIR?


Kira sözleşmesinin kiracıya yüklediği borçlardan biri de kiralananın gezip görülmesi izin verme yükümlülüğüdür.
Türk Borçlar Kanunu’nun 319. Maddesi gereğince Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.


2. KİRACININ EVİ GÖSTERMESİ DAVASI


Kiracının, mülk sahibinin mülkiyet hakkını kullanmasını ve kendisine yükletilen kiralananın gezip görülmesine izin verme yükümlülüğüne aykırı olacak şekilde engellediği ve taşınmazı gelen müşterilere göstermediği durumda kiraya veren tarafından kiracının evi gösterme ve gezdirmesine izin için Mahkemeden talepte bulunabilecektir.
Bu dava ile mahkeme kiracının hangi gün ve saatlerde evin veya iş yerinin göstermek zorunda olacağı hususunda karar kuracaktır.


3. KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME


Kiracının evi veya iş yerini göstermesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.


4. KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME


Kiracının evi veya iş yerini göstermesi davasında kira sözleşmesine konu olan taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili mahkemedir.


5. KİRACININ EVİ GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU KONUSUNDA YARGITAY KARARLARI


Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12845 Esasi 2016/201Karar, 21/01/2016 Tarih

“Somut uyuşmazlıkta olduğu gibi kiralayan mecuru satmak istediğinde kiracının mecuru satın almak isteyen kişilere göstermemesi halinde mahkemeye müracaat edildiğinde, mahkemece izin kararı verilmelidir. Bu husus tarafların ve mahkemenin de kabulündedir. Ne var ki, herkes hakkını objektif iyi niyet kuralları içerisinde kullanmalıdır. Mahkemece, mecurun 3 ay süre ile salı ve perşembe 18.00 ve 20.00, cumartesi günleri ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında davacının müşterilerine kiralananın davalı tarafça gösterilmesi için izin verilmiştir. Karar bu haliyle davacıya tanınan hakkın kötüye kullanılmasına müsait olduğundan yeni uyuşmazlıkların doğmasına da sebep olacak niteliktedir. O halde mahkemece, mahallinde keşif ve uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, ekonomik koşullar, diğer özel genel faktörler, taşınmazın bulunduğu yer, taşınmazın nitelikleri, davalının mesken olarak kullandığı hususları da gözetilerek kiralananın ne kadar sürede satılabileceği tespit edilerek, mecurun gösterimine bu süre ile sınırlı olarak ve davalının iş ve beşeri ilişkileri de göz önüne alınarak tarafların çıkarları değerlendirilerek hakkaniyete uygun denge kurulmak suretiyle izin verilmesi gerekirken bu konuda araştırma yapılmadan yazılı şekilde eksik araştırmayla karar verilmesi doğru değildir.”


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2001/8142 Esas, 2001/8911 Karar, 09.10.2001 Tarih

Davacı, davalının kirasında bulunan taşınmazını satmak istediği halde davalı kiracı tarafından dairenin alıcılara gösterilmediğini ileri sürerek dava konusu taşınmazın belirli sürelerle müşterilere gösterilmesi hususunda izin verilmesini istemiş, mahkemece kiralananın "kararın kesinleşmesinden itibaren üçer aylık sürelerle gösterilmesine" izin verilmesi biçiminde karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı; tahliye, kira sözleşmesinin feshi veya kira parasının tespitini istemediğine göre görevli mahkemenin uyuşmazlığın dayanağını oluşturan kira sözleşmesindeki bir yıllık kira miktarının değeri esas alınarak belirlenmesi gerekir. Bu nedenle dava konusu taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi ibraz ettirilip yıllık kira miktarına göre görev hususu üzerinde durulmadan işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Kiracının, kiralananı ciddi olarak satın almak isteyenlere gösterme yükümlülüğü her zaman mevcuttur. Ne var ki bu gösterme kiracı için münasip zamanlarda yapılmak ve onun menfaatleri de hakkaniyete uygun olarak göz önünde tutulmak gerekmektedir. Örneğin kiracıya yüklenecek bu yükümlülüğün bir zamanla sınırlanmaksızın ilanihaye devam etmesi kabul edilemez.

Bu durum karşısında ( görevli olması halinde ) mahkemece yapılacak iş; uzman bilirkişi aracılığı ile yerinde inceleme yapılmak, kiralananın niteliği, bulunduğu mevki, dairenin satılabilme süresine etkili sosyal, ekonomik koşullar, diğer özel ve genel faktörler ile birlikte tarafların yararları değerlendirilmek, hakkaniyete uygun denge kurmak suretiyle satışın yapılabileceği muhtemel, makul ve münasip bir süre ile ayrıca bu süre içinde de hangi gün ve saatlerde kiralananın gösterilmesine izin verilmesinin uygun olacağı saptanmak ve hasıl olacak uygun sonuç çerçevesinde karar vermekten ibaret olmalıdır.


FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU
MÜVEKKİLLERİNE GENİŞ VE KAPSAMLI HUKUKİ ÇÖZÜMLER SUNAN LİDER BİR HUKUK BÜROSU OLUP; UZMAN EKİBİMİZ, YÜKSEK KALİTEDE HUKUKİ HİZMETLER SAĞLAMAK İÇİN BİLGİ BİRİKİMİ, DENEYİM VE TUTKUYLA DONATILMIŞTIR.

KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASI İLE İLGİLİ DAHA AYRINTILI BİLGİ ALMAK VE DAVA AÇMAK İÇİN WEB SİTEMİZİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ. 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.