+90 216 606 55 00

Yazılı Tahliye Taahhüdü İle Kiracı Tahliyesi

Kiracıların tahliye edilmesinin sebeplerinden biri de yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle kiracıyı çıkarmak istemektir. Türk Borçlar Kanunu 352/1'e göre tahliye hakkından yararlanılabilmesi için tahliye yükümlülüğünün çeşitli koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu koşulları maddeler halinde şu şekilde ifade etmek mümkündür:

- Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak resmileştirilmelidir.
- Tahliye taahhüdü kiracıya veya yetkili temsilcisine ait olmalıdır. Birden fazla kiracı varsa tahliyenin geçerli olabilmesi için tüm kiracıların taahhütte bulunması gerekir.
- Taahhüt, tahliye tarihini içermelidir. Bu net bir tarihten oluşmalıdır. Tarihin yalnızca ay olarak belirtilmesi, tahliye yükümlülüğünün ortadan kalkması sonucunu doğuracaktır.
- Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinin imzalanması ve mülkün sözleşmeye uygun olarak kiracıya teslim edilmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

Yazılı tahliye taahhüdü ile kiracı tahliyesi dâhilinde yer alan bu şart koşullar kapsamında tahliye yükümlülüğü bulunmasına rağmen taşınmazın kararlaştırılan sürede boşaltılmaması halinde, ev sahibi bu tarihten itibaren 1 ay içerisinde haciz talebinde bulunarak veya dava açarak kiracılığı sona erdirme hakkına sahiptir. Mal sahibinin icra takibi başlatmaya karar vermesi halinde, kararlaştırılan tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracıya karşı icra takibi başlatması gerekir. İcra işlemi başlatıldığında icra dairesi 15 gün içerisinde kiracıya mülkün tahliyesi ve devri için ödeme emri gönderir. Kiracının gönderilen ödemeye 7 gün içinde itiraz etme hakkı vardır. İtirazda, kiraya veren, zorunlu mahkemede itirazın kaldırılmasını talep eder veya genel mahkemede tahliye davası açılır. Herhangi bir itiraz kaydedilmezse veya itiraz geri çekilirse, icra dairesi mülkü haciz etmeye zorlayacak ve onu mal sahibine teslim edecektir.

Mal sahibi, dava açmaya karar verdiği takdirde taahhüt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine tahliye talebinde bulunmalıdır. Mal sahibinin mülkünün tahliyesini talep etme hakkı vardır. Ancak mülkü, kendisi kiraya vermiş olmalıdır. Aksi halde kiraya vermemiş mal sahibi tarafından tahliye talep edilemez. 1 ay içerisinde icra işleminin ya da tahliye işleminin yapılmaması halinde tahliye yükümlülüğü geçersiz sayılacak ve ev sahibinin tahliye hakkı kalmayacaktır. Kiracının tahliye edilmesi gereken diğer şartlar için “Kiracıyı Çıkarma Sebepleri” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Tahliye taahhüdü ile ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsizniz.


Tahliye Taahhütnamesinin Boş Olması


Kiracının kiralanan yeri belirli bir süre içerisinde tahliye etme yükümlülüğü olan tahliye taahhütnamesinin, belirlenmiş bir tarihi bulunmaktadır. Dolayısıyla boş taahhüt ile talepte bulunmak mümkün değildir. Ancak uygulamada kiracılar, ev sahibinin talebi üzerine tahliye yükümlülüklerini boş bir tarihle imzalar ve tahliye tarihini belirleme işini ev sahibine bırakır. Böyle bir durum kiracı açısından olumsuz sonuçlar doğurmakta, zarar ve zorluklara neden olmaktadır.

Kiracının imzaladığı boş tahliye taahhütnamesi, sonradan doldurulsa dahi geçerli olmaktadır. Uygulamada ev sahibi, boş imzalı bu tahliye sözleşmesini istediği tarihte doldurarak imzalayabilir. Tahliye sözleşmesi kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanmadıkça, ev sahibi kiracıyı kira sözleşmesi kapsamında tahliye edebilmektedir.
Yazılı tahliye taahhütnamesi, adi nitelikte olabileceği gibi noter tarafından düzenlenen bir tahliye yükümlülüğünde de olabilmektedir. Adi nitelikteki taahhüt için imza reddinde bulunulabilir. Ancak noter tarafından düzenlenmiş olan belge için imzaya itiraz edilmesi mümkün değildir. İtirazda bulunurken itirazın reddedilmesi yönünde bir karar verilmesi gereklidir. Adi nitelikteki tahliye taahhütnamesinde imzalanmasına itiraz varsa, tahliye dilekçesi ile icra mahkemesinde tahliye davası açılamaz. Hukuk mahkemesinde açılacak davanın, imza incelenmesinde bulunulacağından dolayı “itiraz iptal-tahliye” davası olması gerekmektedir. Devamındaki süreç, belirlenen yasa gereğince sürdürülür. Görüldüğü üzere bu mevzular, detaylı hukuki bilgi gerektirdiğinden dolayı hiçbir işlem yapmadan önce muhakkak bir avukata danışılması gerekmektedir. Bu noktada daha sağlıklı ve profesyonel bir yardım almak isterseniz sizleri tecrübeli hukuk kadromuzun bulunduğu ofisimize bekliyor olacağız. Detaylı bilgilendirme sahibi olmak için iletişim kanallarımızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.