+90 216 606 55 00

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap nedir konusunda cari hesap, sürekli iş ilişkisi içinde bulunan taraflar arasında gereksiz ödemeleri ve takas işlemlerini ortadan kaldıran, iş hayatında büyük bir pratiklik sağlayan bir ödeme aracıdır. İki taraf, alacak ve borçlarını ortak bir hesapta birleştirirler. Cari hesap sözleşmesi sona erdiğinde hesap kesilir ve bakiye hangi tarafın alacak verdiyse, ödeme o tarafa yapılır. Bu sistem, işletmeler arasında finansal süreçleri kolaylaştırır ve mali yönetimi optimize eder. Ayrıca, bir tarafın alacağı, diğer tarafın borcuyla güvence altına alındığından, cari hesap aynı zamanda bir güvence sağlama fonksiyonunu da üstlenir.

Türk Ticaret Kanunu m. 89/1, cari hesabı "İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme" olarak tanımlar. Bu tanım, iş dünyasındaki karmaşık finansal ilişkileri düzenlemenin etkili bir yolunu sağlar. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda hukuki destek almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Cari Hesap Sözleşmesi Hakkında


Türk Ticaret Kanunu'nda, Cari hesap nedir alanında ve cari hesap sözleşmesinin taraflarıyla ilgili spesifik bir düzenleme olmamakla birlikte, sözleşmenin tarafları gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. Tacirler arasında düzenlenebileceği gibi, tacir olmayan herhangi iki hukuki varlık arasında da karşılıklı olarak düzenlenebilir. Ancak, tacir olmayan kişiler arasında yapılan sözleşmeler ticari iş olarak kabul edildiğinden, uyuşmazlıklarda ticaret hükümleri geçerli olacaktır. şirketlere sunmul olduğumuz hukuki hizmetlerle alakalı detaylı bilgi için "Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti" başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Özellikle bankalar arasında sıkça rastlanan cari hesap sözleşmeleri, kredi açma anlaşmalarını içerebilecekleri için önemlidir. Bankaların uyguladığı cari hesaplar, borç ve alacakların mahsubunu kolaylaştırarak nakit hareketliliğini azaltır ve ödeme süreçlerini iyileştirir. Ancak, banka cari hesaplarının cari hesap sözleşmesi niteliğinde olup olmadığı konusu, hukuki tartışmalara neden olabilir.  Bu benzersiz finansal çözüm, iş dünyasında etkili bir likidite yönetimi sağlayarak işletmelerin finansal süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmaktadır. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.


Cari Hesap Sözleşmesinde Geçerlilik


Cari hesap sözleşmesi, her iki tarafın karşılıklı uygun irade beyanıyla kurulur. Ancak, TTK m. 89/2 gereğince, bu sözleşme yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir. Bu yazılılık şartı, sözleşmenin geçerliliği için bir zorunluluktur, ancak ispat şartı değildir. Yani, cari hesap sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlık durumunda, hâkim taraflar arasında yazılı bir sözleşme olup olmadığını re'sen araştırmakla yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu m. 93'e göre, takas edilemeyen alacaklar ve belirli bir amaca harcanmak veya ayrıca emre hazır tutulmak üzere teslim edilen para ve mallardan doğan alacaklar cari hesaba geçirilemez. Ayrıca, m. 90/1-b uyarınca, cari hesap sözleşmesinin yapılmasından önce doğmuş bir alacak, tarafların onayıyla cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaştırılmamışsa bu alacak yenilenmiş olmaz.Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı cari hesap vb. konularda hukuki danışmanlık hizmeti almak için web sitemiz üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin bulunması, komisyon sözleşmesinden kaynaklanan ücretin ve her türlü giderin istenmesine engel olmaz. Belirtilen bu alacakların dışında, taraflar kendi aralarında anlaşarak hangi alacakların cari hesaba kaydedilebileceğine dair sözleşme düzenleyebilirler. Cari hesap sözleşmelerinde, iki farklı süre önemlidir: sözleşme süresi ve hesap devresi. Sözleşme süresi, hesap devresinden daha uzun olup birden fazla hesap devresini içerir. Hesap devresi ise, iki kapatma tarihi arasındaki süredir. Sözleşme süresi belirli veya belirsiz süreli olabilir. Belirli süreli sözleşme, sürenin sona ermesiyle; belirsiz süreli sözleşme ise bir tarafın feshi ihbar etmesiyle sona erer.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Boşanmada Mal Paylaşımı
    Velayet ve nafaka gibi kararların yanı sıra boşanmada mal paylaşımı da son derece önemlidir.
  • Göç Hukuku
    Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra çeşitli nedenlerden ötürü başka ülke vatandaşlarının da farklı şekillerle ülkemize geldiği ve burada kaldığını görmekteyiz.
  • İcra Takibi Başlatma
    Yasal icra takibinin başlatılması için bazı kural ve şartlar bulunmaktadır. İlk aşamada dilekçe icra kurumlarına verilmelidir. Sonrasında icra müdürlüğünden dönüş olarak ödeme ya da icra emri bildirimi gelmelidir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.