+90 216 606 55 00

Türk Ticaret Kanunu'nda Şirket Birleşmesi ve Bölünmesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında olmayan, özellikle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Türk Ticaret Kanunu’nda şirket birleşmesi ve bölünmesi işlemlerinin usul ve esaslarının düzenlemesi hakkında tebliğde yer alan bölünme işlemleri için detaylı düzenlemeler içermektedir. Bu kısa bilgilendirme yazısında, Yeni TTK'nın getirdiği bölünme hükümlerine odaklanacak ve bu hükümleri anlamanıza yardımcı olacak detayları ele alacağız.
Yeni TTK m. 159/1, bölünme işlemlerini tam ve kısmi bölünme olarak iki temel türe ayırır. Tam bölünmede, mevcut şirketin malvarlığı tamamen bölünerek, yeni bir şirket veya mevcut bir şirket tarafından devralınır. Kısmi bölünmede ise şirket malvarlığının belirli bir kısmı, başka bir şirkete devredilir. Bu türde, bölünen şirket varlığını sürdürmeye devam eder. Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili detaylar için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Yeni TTK, bölünme işlemlerinde şirket payları ve haklarının korunması için m. 140’a atıfta bulunur. Bu kapsamda, pay sahiplerinin mevcut haklarının korunması ve adil bir denge sağlanması önemlidir. Denkleştirme akçesi, malvarlıklarının değerlendirilmesinde oluşan küsuratları düzeltmek amacıyla kullanılır ve pay sahiplerine dağıtılır.

Yine bakıldığı zaman yeni TTK m. 161/2, simetrik ve asimetrik bölünme türlerini düzenler. Simetrik bölünmede, ortakların pay oranları korunurken, asimetrik bölünmede pay oranları değişebilir. Bu, şirketlerin esnek bir şekilde yeniden yapılanmalarını sağlayan önemli bir özelliktir.


Bölünmenin Uygulanması Konusu


Bölünme işlemlerinin uygulanması sırasında, sermayenin azaltılması ve artırılması gibi önemli konulara dikkat edilmelidir. Yeni TTK m. 162, sermayenin azaltılmasını düzenlerken, m. 163 sermaye artırımını ele alır. Bu hükümler, bölünme sürecinin şeffaf ve denge içinde yürütülmesini sağlar.

Yeni TTK m. 166/1'e göre, bölünme işlemlerinde şirket malvarlığının devri durumunda, şirketlerin yönetim organları bölünme sözleşmesini yaparlar. Aynı şekilde, malvarlığının belli bir kısmının yeni bir şirkete devredilmesi durumunda, yönetim organının bir bölünme planı hazırlaması gerekmektedir. Bu belgelerin genel kurul tarafından onaylanması önemlidir. Birçok önemli detay barındıran ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukat desteği almak için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte, Türk ticaret kanunu’nda şirket birleşmesi ve bölünmesi sürecinin güvenilir bir şekilde denetlenmesi amacıyla işlem denetçisi tarafından denetleme yapılır. Yeni TTK m. 170, pay sahiplerine inceleme hakkı tanır ve bölünme işlemleriyle ilgili belgelerin pay sahipleri tarafından incelenebilmesini sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu, bölünme işlemleri için detaylı ve şeffaf bir hukuki zemin sağlar. Sermaye koruma, pay sahiplerinin hakları ve şeffaflık ilkesi, bölünme işlemlerinde ön planda tutulan konulardır. Bu yazı bu nedenle de, yeni TTK'nın getirdiği bölünme hükümlerini anlamanıza ve bu süreçleri başarıyla yönetmenize yardımcı olacaktır.


Hukuki Sürecin Detayları


Bölünme işlemleri sırasında, Yeni TTK m. 169’a göre düzenlenen bölünme raporu büyük bir önem taşır. Şirketlerin yönetim organları tarafından hazırlanan bu rapor, işlem denetçisi tarafından incelenir ve denetleme raporuyla birlikte pay sahiplerine sunulur. Bölünme raporunda, bölünen malvarlıklarının değerlendirmesi, pay değişim oranları ve önemli finansal detaylar yer alır.

Ayrıca, Yeni TTK m. 170, pay sahiplerine, bölünme sürecini daha yakından inceleme hakkı tanır. Pay sahipleri, bölünme sözleşmelerini, raporları ve finansal tabloları inceleyebilir ve bu belgeler üzerinde görüş bildirebilir. Küçük ölçekli şirketlerde, tüm pay sahiplerinin onayıyla bu inceleme hakkından vazgeçilebilir. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm sorularınız için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

Bu hükümler, bölünme işlemlerinin adil, şeffaf ve pay sahiplerinin haklarını koruyan bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bu detaylı düzenlemeleri, şirketlerin bölünme sürecini başarıyla yönetmelerine rehberlik eder.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.