+90 216 606 55 00

Şirket Azınlık Haklarının Korunması

Şirketlerin yönetiminde söz sahibi olan azınlık pay sahiplerine tanınan haklar, Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesi çerçevesinde belirlenmiştir. Bu haklar, şirket azınlık haklarının korunması ve azınlık haklarının halka kapalı anonim şirketlerde sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahiplerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. İşte bu önemli olan haklar ve avantajlar:

• Kurul Toplantısına Çağırma Gündeme Madde Ekleme
Azınlık pay sahipleri, yazılı başvurularıyla genel kurulu toplantıya çağırma veya gündeme madde eklenmesini talep edebilirler. Bu talepler, yönetim kurulu tarafından reddedilirse veya belirli bir süre içinde olumlu yanıt alınamazsa, azınlık pay sahipleri şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
• Özel Denetçi Atanmasını Talep Etme
Azlık pay sahipleri, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını genel kuruldan talep edebilirler. Genel kurulun onaylaması durumunda, şirket veya her bir pay sahibi, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden özel denetçi atanmasını isteyebilir.
• Finansal Tablolar Konusunda Söz Ve Erteleme Talebi Hakkı
Azlık pay sahiplerine, finansal tabloların müzakeresinin bir ay ertelenmesi hakkı tanınmıştır. Bu durum, genel kurul başkanının kararıyla gerçekleşir ve azınlık pay sahiplerinin finansal konular üzerinde daha etkili bir şekilde düşünmelerine olanak sağlar.
• Nama Yazılı Olan Pay Senetlerini Basma Talebi Hakkı

Azlık pay sahipleri, şirketin nama yazılı pay senetlerini bastırılmasını ve sahiplere dağıtılmasını talep edebilirler. Bu durum, şirketin şeffaflığını artırarak pay sahiplerine daha fazla bilgi sunar. Ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukatlarımızla görüşmek için web sitemizin iletişim bölümünü kullanabilirsiniz. Tüm sorularınızla alakalı olarak en kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır.


Haklı Sebeplerle Fesih Davasını Açmak


Azlık pay sahipleri, haklı sebepler varsa şirketin feshi için mahkemeye başvurabilirler. Mahkeme, fesih yerine alternatif çözümler de önerme hakkına sahiptir, bu da adil ve uygun bir çözüm arayışını destekler. Azlık pay sahipleri, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesine karşı çıkabilirler. Bu durum, şirketin geçmiş sorumluluklarının daha etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşarak ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Esas sözleşme şartlarına bağlı olarak, belirli pay grupları ve azınlık, yönetim kurulunda temsil edilebilirler. Bu, çeşitlilik ve adil temsil ilkesini destekleyerek şirketin yönetiminde daha kapsayıcı bir yapı oluşturur. Türk Ticaret Kanunu'nun bu hükümleri, azınlık pay sahiplerine şirket yönetiminde etkili bir rol oynama olanağı tanımaktadır. Bu haklar, şirket azınlık haklarının korunması konusunda şirketin çok daha şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına geçişini destekler. Azlık pay sahiplerinin bu hakları kullanarak şirketin uzun vadeli başarısına katkıda bulunmaları, hem şirketin hem de pay sahiplerinin çıkarlarına hizmet eder.


Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Azınlık Hakları Konusu


Kayıtlı sermaye sistemi, şirketlerin sermaye artırım yetkisini yönetim kuruluna tanıyan bir düzenlemeyi içermektedir. Ancak, bu yetkinin kullanımında genellikle çoğunluk pay sahiplerinin etkisiyle yönetim kurulu kararları alınmakta ve bu durum azınlık pay sahiplerinin çıkarlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Hak mahrumiyetleri yaşamamak adına web sitemizin iletişim bölümü üzerinden ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Azınlık pay sahiplerinin haklarını korumak adına Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 6. fıkrası kapsamında bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelere göre, yönetim kurulu tarafından alınan kararlara karşı, TTK'nın genel kurul kararlarını iptal etme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri tarafından 30 gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açma hakkı tanınmıştır. Bu davayı açmak istemeniz durumunda yine bizlerden destek alabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.