+90 216 606 55 00

Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları

Şirketlerin genel kurul toplantıları ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmelik, 2012 tarihinde 28481 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu önemli yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin zorunlu olduğu anonim şirket genel kurul toplantılarını belirlerken, aynı zamanda bu toplantılarda uygulanacak usul ve esasları düzenler. Toplantılarda görev alacak Bakanlık temsilcilerinin görevleri, yetkileri ve nitelikleri ile bu temsilcilere yapılacak ödemeler de Yönetmelik kapsamında yer alır. Şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine dair kuralları içeren yönergede asgari unsurlar belirlenmiştir.

Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu'nda genel olarak düzenlenen olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına, ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısına odaklanmaktadır. Olağan genel kurul toplantılarında organ seçimi, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımı gibi hususlar görüşülürken, olağanüstü genel kurul toplantıları şirket için acil ve gerekli ise düzenlenir. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda danışmanlık hizmeti almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Özel Kurul Toplantısı Hakkında


Bu özel toplantı, şirket paylarında imtiyazlı payların bulunması durumunda ana sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasını ele alır. Ancak, ilgili genel kurul toplantısında imtiyazlı payları temsil eden sermayenin %60 veya daha fazla oranında bizzat veya temsilcileri aracılığıyla bulunması ve çoğunluğunun genel kurulda ana sözleşme değişikliğine olumlu oy vermesi durumunda, ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı düzenlenmesine gerek duyulmaz.

Bu Şirketlerin genel kurul toplantıları konusunda düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerin genel kurul toplantılarını şeffaf ve etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken, aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın denetim ve temsil yetkilerini düzenlemektedir. Yönetmeliğin getirdiği bu düzenlemeler, şirketlerin güçlü bir kurumsal yönetim pratiği benimsemelerine katkı sağlamaktadır. Web sayfamızda yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.


Toplantı Zamanı Ve Yeri Hakkında


Yönetmelik, olağan genel kurul toplantılarının her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmasını öngörüyor. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise gerektiğinde düzenlenebileceği için belirli bir zaman kısıtlamasına tabi değildir. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, ana sözleşme değişikliğine karar verilmesi durumunda karar tarihinden itibaren 1 ay içinde toplantıya çağrılır ve çağrıya rağmen toplantı yapılamazsa genel kurul kararı onaylanmış sayılır. Toplantılar, şirket ana sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde gerçekleşir.

Yönetmeliğin yine 9. maddesi, genel kurulu toplantıya çağırma yetkisini ve mahkeme iznini düzenler. Yönetim kurulu, genel kurulu kural olarak toplantıya çağırır. Ancak, yönetim kurulu bulunmazsa, toplanamazsa veya toplantı nisabı oluşmazsa TTK'nın 410. maddesi uyarınca mahkemeden izin alan herhangi bir pay sahibi tarafından toplantıya çağrılabilir. Azlık oluşturan pay sahipleri de genel kurulu toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan talep edebilir. Yönetmeliğin 9(5) maddesi uyarınca kayyım, 9(6) maddesi uyarınca ise tasfiye halindeki tasfiye memurları da genel kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantıya en az 2 hafta önce çağrı yapılır ve bu süre içinde ilan ve toplantı günleri dikkate alınmaz.

Genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan her pay sahibi veya temsilcisi genel kurula katılabilir. Temsilci pay sahibi olma zorunluluğuna tabi değildir ve temsilcinin pay sahibi olmasını öngören ana sözleşme hükümleri geçersiz sayılır. Her pay sahibi, genel kurulda en az bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkının doğması için pay bedelinin dörtte birinin ödenmiş olması gerekmektedir, ancak ana sözleşmede daha yüksek bir miktar öngörülmüşse bu miktar ödenmelidir. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bizimle irtibata geçerek ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.