+90 216 606 55 00

Şirket Birleşmeleri İçin Gerekli Şartlar

Şirket birleşmeleri için gerekli şartlar konusunda ve birleşme sürecinde, pay sahiplerinin haklarını koruyan bir düzenleme olan ayrılma akçesi, devrolunan şirketin pay sahiplerine, devralan şirkette pay ve pay sahipliği haklarının iktisabı ya da devralan şirkette iktisap edilecek payların gerçek değeri arasında seçim yapma hakkı tanır. Bu özel düzenleme, birleşme sürecinde pay sahiplerine esneklik sağlayarak, bireysel tercihlere uygun çözümler sunma imkânı tanır. Şirket birleşmeleri hakkında detaylı bilgi için “Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Birleşme sürecinde alacaklıların haklarını güvence altına almak amacıyla, alacaklılara “birleşmeye itiraz” hakkı tanınmıştır. Bu hak, birleşme sonrasında alacaklarını teminat altına almak isteyen alacaklılara üç ay içinde şirketten teminat talep etme hakkı tanır. Böylece, birleşmenin ardından ortaya çıkabilecek mali sorumluluklar önlenerek, alacaklıların menfaatleri korunur.

Sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatifler arasında tür ayrımı gözetmeksizin serbest birleşme ilkesi, ticaret şirketlerine esneklik sağlar. Anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kollektif, adi komandit ve kooperatif şirketler, türleri fark etmeksizin birbirleriyle serbestçe birleşebilir. Ancak, yasak birleşmeler ve ticaret şirketlerinin dernek, vakıf ve tek kişi işletmeleri ile birleşmeleri istisnalar arasında yer alır. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı detaylı bilgi almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Şirket Birleşmenin Temel Şartları


Birleşme sürecinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle en az iki ticaret şirketinin varlığı aranır. Şirket birleşmeleri için gerekli şartlar alanında kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatifler, birleşmeye konu olabilirler. Ayrıca, birleşme için en az bir şirketin malvarlığını veya ticari işletmesini bir başka şirkete devretmesi gereklidir. Bu, birleşmenin gerçekleşmesi için temel bir ön koşuldur.

Birleşme sürecinde hâkim olan ilkelere uygun bir şekilde tasarlanmış birleşme sözleşmesi ve planı, pay sahiplerinin haklarını koruyarak şirketler arasında adil bir birleşmeyi mümkün kılar. Tasfiyesiz sona erme, külli halefiyet, ayrılma akçesi istisnası, alacakların korunması ve türler arası serbest birleşme ilkeleri, birleşme sürecinin adil, şeffaf ve etkili bir şekilde tamamlanmasına olanak sağlar. şirket birleşmesi için gerekli şartlar hakkında detaylı bilgi almak için ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.Birleşme Türleri Hakkında Detaylar


Devralma şeklindeki birleşmelerde, bir veya birden fazla ticaret şirketi, aktif ve pasiflerini devralan şirkete devrederek, devralan şirketin halefi olur. Bu süreçte devrolunan şirketin hukuki varlığı sona erer, ancak tasfiye aşaması yaşanmaz. Ticaret sicilinden silinen devrolunan şirketin yerine devralan şirket geçer. Sadece devralan şirketin sermayesinde veya ortaklarında değişiklik olabilir, ancak tüzel kişiliğinde bir değişiklik meydana gelmez.
Sermaye şirketleri, sermaye şirketleriyle, kooperatiflerle, devralan veya devrolunan şeklinde; şahıs şirketleriyle devralan olmak koşuluyla birleşebilirler. Bu birleşmelerde, devrolunan şahıs şirketinin ortaklarının şirket borçlarından kişisel sorumluluğu birleşmeden sonraki 3 yıl boyunca devam eder.

Şahıs şirketleri, ticari işletme amacı güden ve ortakları gerçek kişilerden oluşan şirketlerdir. Ticaret Kanunu'na göre, şahıs şirketlerinin birleşmesinde devralan veya devrolunan konumu dikkate alınmaz. Şahıs şirketleri, devralan veya devrolunan sıfatıyla şahıs şirketleriyle; sadece devralan sıfatıyla sermaye şirketleriyle ve yine sadece devralan sıfatıyla kooperatiflerle birleşebilirler. Kooperatifler, ortakların ekonomik menfaatlerini karşılıklı yardım ve dayanışma ile sağlayan tüzel kişiliklere sahip şirketlerdir. Kooperatifler, devralan veya devrolunan sıfatıyla kooperatiflerle ve sermaye şirketleriyle; sadece devralan sıfatıyla şahıs şirketleriyle birleşebilirler.

Yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, iki veya daha fazla ticaret şirketi malvarlıklarını külli halefiyet yoluyla yeni kuracakları bir ticaret şirketine devreder. Birleşen şirketler sona erer, ancak tasfiye olmazlar. Bu nedenle şirket birleşimlerinde en gerçekçi ve hukuka uygun bilgileri almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • İhtiyati Haciz Nedir?
    İhtiyati haciz, alacaklının borcunu tahsil etme sürecinde alacaklının alacağını güvence altına alarak tahsil edebilmesi için öngörülmüş olan geçici ve hukuksal korumaya denir.
  • Belirsiz Alacak Davası Emsal Karar
    Belirsiz Alacak Davası Emsal Karar detaylarına web sitemizden erişebilir ve benzeri hususların tamamı için avukatlık ofisimize anında danışabilirsiniz.
  • Kira Sözleşmesinin Feshi
    Kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunularak kiracı tarafından feshedilebilir. Kiraya veren ise, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip de
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.