+90 216 606 55 00

Kira Hukuku

 • Kiralananı Göstermeye İzin Davası
  Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.
 • Kira Hukukunda Alt Kira Sözleşmesi
  Kira sözleşmeleri; Mal sahibinin, kiracıyı sözleşme süresi boyunca kiralık mülkü kullanması için hazırladığı, kiracının da karşılığında kira ödemek zorunda olduğu, bu da her iki taraf için de borç oluşturan sözleşmelerdir.
 • Depozito Bedelinin İadesi Davası
  Depozito, bir konut veya üstü kapalı işyerlerinin kiralanması karşılığında mal sahibinin kiracıdan teminat olarak aldığı para miktarıdır.
 • İstanbul Uzman Kira Hukuku Avukatı
  Kira hukuku ülkemizde en tartışmalı hukuk alanlarından biridir. Zira ülkemizde kiralık daire sayısı oldukça fazladır. Kira hukuku gibi geniş bilgi gerektiren bir alanda geç karar veya yanlış eylem büyük zararlara neden olabilir.
 • Yeni Malikin İhtiyacı ile Kiracı Tahliyesi
  Yeni malikin ihtiyaçları nedeniyle tahliye davası, söz konusu konutun ve kapsam dâhilindeki işyerinin yeni sahibine, kiracıyı kendisi ve yasada belirtilen diğer kişiler yüzünden kiralanan daireden tahliye etme hakkı veren bir dava türüdür.
 • İstanbul Kira Hukuku Tahliye Avukatı
  Kira hukuku; mülk sahibi ve kiracının kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ve uyuşmazlıkları düzenler.
 • Kira Bedelinin Tespiti veya Uyarlama Davası
  Kiracılık, günümüzde hem barınma hem de işyeri ihtiyaçları açısından insan yaşamının temel ihtiyaçlarından biri olup toplumun büyük bir bölümünü etkileyen yaygın bir hukuki ilişkidir.
 • Yazılı Tahliye Taahhüdü İle Kiracı Tahliyesi
  Kiracıların tahliye edilmesinin sebeplerinden biri de yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle kiracıyı çıkarmak istemektir.
 • 10 Yıllık Süre Sonunda Tahliye Davası
  Kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişki, sözleşme yenilemeleri nedeniyle genellikle çok yıl sürebilir. Bu nedenle, kiracısını tahliye etmek isteyen bir mülk sahibi, kanunların genellikle kiracının yanında olmasından dolayı kiracının
 • Kira Bedelinin Tespiti Davası
  Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı kira artış oranının belirlenmesinde kiracı ile kiraya veren arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.
 • Kira Uyarlama Davası
  Kiralama işlemine girdikten sonra tarafların kiralama başlangıcındaki durumları, kira süresi boyunca karşı taraf için öngörülemeyen olağanüstü sebeplerden dolayı değişiklik gösterebilir.
 • Kiracının Tahliye Edilmesi
  Türk Borçlar Kanunu'nun 13. maddesi; kiracının, kira bedelini ödeme yükümlülüğünün bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen tarihlerde kira bedelini tam olarak ödemekle sorumludur.
 • Kiracının Hak ve Yükümlülükleri
  Kira sözleşmesi, mülk sahibi ile mülkü belirli bir süre için kiralamak isteyen kiracı arasında imzalanan ve taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesi akdedilen resmi bir belge anlamına gelir.
 • Kira Farkı Alacağı Davası
  Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde yer alan hükme göre; "Mal sahibinin kiracıya bir şeyi kullanmak üzere yararlanmayı, kiracının da karşılığında kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi kabul ettiği bir sözle?
 • Belirli ve Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi
  Kira sözleşmelerine ilişkin yasal düzenlemeler, TBK' nın ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bu düzenlemeler, konut ve iş yeri kiralamaya ilişkin özel kuralların kapsamını genişletmiştir.
 • Kiracıyı Çıkarma Sebepleri
  Kiracının herhangi bir nedenle kiralık mülkten yasal olarak çıkarılmasına tahliye denir. Kira sözleşmesinin feshi birçok farklı nedene dayanabilir. Bu nedenler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 • Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
  Yapılan kira sözleşmeleri, her iki taraf için de borç yaratan sözleşmelerden biri olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda kiraya verenin, kiralananı kararlaştırılan zamanda kullanıma uygun bir durumda teslim etme yükümlülüğü bulunmaktad?
 • Konut Ve İş Yeri Kira Davaları
  İster iş yeri ister konut davaları olsun, yasaların kişilere tanımış olduğu haklar çerçevesinde hareket edilmesi, davaların seyri açısından büyük önem taşımaktadır. Böylelikle hem zaman kaybı hem de maddi kayıpların önüne geçil
 • Kiracının Tahliye Sebepleri
  Bu makalemizde sizlere, kiracının tahliye sebeplerini net bir şekilde anlatarak içinde bulunduğunuz süreci kolay bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olmaya çalışacağız. Kiracılı ev tahliye etmek istiyorsanız, bu süreçte belli bir sebe
 • Kira Tespit Davası
  Ekonomik şartların değişmesi ile kira tespit davaları büyük önem taşımaya başlamıştır. Kira tespit davası açmadan önce hukuki sürece hakim olmak, doğru adımlar atmak maddi kayıp yaşamamak adına dikkat edilmesi gereken bir nokta olar
 • Kira Fark Alacağı Davası
  İçinde bulunulan dönemde enflasyonun sürekli artmasından kira kontratlarında yapılan antlaşmaya göre artması gereken kira bedelini konut sahipleri farklı sebeplerden ötürü uygulamamaktadır.
 • Kira Hukuku Hukuk Büroları
  Günümüz şartlarında ev kiralamak, hem kiracı hem de ev sahipleri için her detayın dikkatle ele alındığı bir kira sözleşmesi yapmayı gerektirir. Çünkü kanunda belirtilmesine rağmen pek çok önemli husus, yeterli bilgiye sahip olunmadı?
 • İstanbul Kira Hukuku Avukatları
  Ülkemizin son yıllarda en büyük problemlerinin başında kiracı ve ev sahibi sorunları gelmektedir. Şuan mahkemelerde en çok davası görülen konuların başında kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları gelmektedir.
 • Profesyonel Kira Sözleşmesi Hazırlama
  Belirli bir süre için ya da belirsiz süreli olarak hazırlanabilen kira sözleşmesi, kiralayan ve kiraya veren kişi arasında gerçekleşen bir akittir.
 • İhtiyaç Sebebiyle Kiracı Tahliye Davası
  Kiracının tahliyesi yasal açıdan geçerli sebeplere dayanmalıdır. Tahliye için haklı bir sebebin var olması, dava sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerleyerek lehinize sonuçlanmasını sağlayacak en önemli faktördür.
 • Kiracıyı Çıkarmak Ne Kadar Sürer?
  Tahliye davasının açılması ve ev sahibi açısından olumlu sonuçlanabilmesi için gerekli şartların oluşması ya da haklı nedenler gerekmektedir.
 • Kira Sözleşmeleri Avukatı
  Kira sözleşmesi, sözlü ya da yazılı olarak yapılabilmektedir. Fakat oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda sözleşmenin varlığının ve koşullarının ispatı bakımından yazılı olarak yapılması daha iyi olacaktır. Bununla beraber kira s?
 • Ev sahibi ve Kiracı Hukuku
  Son yıllarda kiracı ve ev sahipleri birçok anlaşmazlık sebebiyle karşı karşıya gelmektedir. Bu sebepledir ki ev sahibi ve kiracı hukuku, üzerinde en çok araştırma yapılan konularda arasında yerini almış bulunuyor. Bu durumda gerek ev sah
 • Kiracı Tahliye Davası Açma
  Son zamanlarda kiracı ve mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle kiracı tahliye davası sayılarında önemli artış görülmektedir.
 • Kira Sözleşmesinin Feshi
  Kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunularak kiracı tarafından feshedilebilir. Kiraya veren ise, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip de
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.