+90 216 606 55 00

Limited Şirketlerde Sona Erme

Limited şirketlerde sona erme infisah ve fesih yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Bu yazıda, infisah ve fesih süreçleri incelenecek ve limited şirketin sona ermesi nedenleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Yine unutulmamalıdır ki, infisah veya fesih limited şirketin tüzel kişiliğini etkilemez; ancak şirket tasfiye amacıyla sınırlandırılabilir. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımızla görüşme sağlayabilirsiniz.


Limited Şirketin Tam Olarak Sona Erme Nedenleri;


• Şirket Sözleşmesinde Bulunan Ve Belirlenen Sona Erme Sebepleri
Kanunun öngördüğü sebeplerin yanı sıra, şirket ana sözleşmesinde belirlenen koşulların gerçekleşmesi sonucunda limited şirket sona erer. Örneğin, ortaklık süresinin sona ermesi, işletme konusunun elde edilmesi veya imkansız hale gelmesi gibi durumlar şirketin feshine sebep olabilir.
• Alınan Genel Kurul Kararı ile Sona Erme
Limited şirketin sona ermesi, genel kurul (ortaklar kurulu) kararıyla gerçekleşebilir. TTK'ya göre genel kurulun bu kararı alması, şirketin feshi için yetkilendirilmiş devredilemez bir yetki olarak kabul edilir.
• İflasın Açılması ile Sona Erme
Limited şirketin pasifi, aktifinden fazla olduğunda veya özel bir iflas sebebi mevcut olduğunda, şirket iflas ilanıyla sona erer. TTK'ya göre iflas, limited şirketin sona erme sebeplerinden biridir. Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili karmaşık işlemlerle ilgili uzman avukat desteğinin sağladığı avantajlar hakkında “Şirket Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilrisiniz.


Fesih Yöntemleri Nelerdir?


• Infisah Yöntemi
Infisah, şirketin yasada veya şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi sonucunda karar alınmaksızın kendiliğinden sona ermesidir. Infisah durumunda, şirket tasfiye haline geçer ve ticaret unvanına "tasfiye halinde" ifadesi eklenir.
• Fesih Durumu Olması
Fesih, mevzuatta veya şirket sözleşmesinde belirtilen sebeplere dayanarak yetkili kişiler tarafından alınan kararla şirketin sona erdirilmesidir. Genel kurul (ortaklar kurulu) kararı veya iflas durumu, şirketin feshine örnek olarak gösterilebilir.
• Hukuki Etkisi Konusu
Fesih kararı alınan limited şirket, tasfiye sürecine geçer ve bu süreçte tüzel kişilik hak ehliyeti sınırlı hale gelir.

Limited şirketlerde sona erme hukuki süreçleri, sebepleri ve tasfiye aşamalarıyla kompleks bir konudur. Bu nedenle, hukuk büromuzdan da hukuki destek almak ve sürecin başından itibaren dikkatlice yönetmek önemlidir. Ticaret ve şirketler hukuku alanında deneyimli avukatlarımızdan rehberlik almak, hukuki, mali ve cezai riskleri minimize etmek adına kritik bir öneme sahiptir. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.


Limited Şirketlerde Özel Sona Erme Durumları


Limited şirketlerin sona ermesi, hukuki süreç ve sebepler açısından çeşitlilik gösterir. Bu yazıda, Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde belirtilen özel sona erme hâllerine odaklanılacak ve organ eksikliği ile haklı sebeplerle fesih konuları detaylı bir şekilde ele aldık. Limited şirket, 636. maddede belirtilmeyen ancak TTK'da öngörülen diğer hallerle de sona erebilir. Örneğin, şirket birleşmesi sonucu tescil edilen devrolunan şirketin sona ermesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Konu ile alakalı olarak “Anonim Şirketlerde Sona Erme” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.


• Organların Eksikliği:
Limited şirket, yasal mevzuat gereği belirlenen organlarından birinin uzun süreli eksikliği veya ortaklar kurulu toplanamıyorsa, ilgili ortak veya alacaklılarının talebi üzerine asliye ticaret mahkemesi süre tanır. Ancak belirlenen süre içinde olumlu bir düzelme sağlanamazsa mahkeme, şirketin feshine karar verebilir.
• Haklı Sebeplerle Fesih İşlemi

TTK'ya göre, limited şirket ortaklarına haklı sebeple fesih yetkisi tanınmıştır. Ancak, "haklı sebep" ifadesi net bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu durumu yargı kararları ve öğreti şekillendirecek ve nihai kararı verecek olan mahkeme olacaktır. Haklı sebep oluşturan durumlar, genellikle dava açıldığında mahkeme tarafından değerlendirilir. Limited şirketlerde sona erme dâhil, ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda uzman avukatlarımızdan destek almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.