+90 216 606 55 00

Tasfiye İle Sona Erme

Anonim şirketler, ticaret dünyasında önemli bir rol oynayan tüzel kişiliklere sahip ticaret şirketleridir. Bu şirketlerin hukuki varlığının tasfiye ile sona ermesi, belirli bir sürecin tamamlanması gerektiğini ve bu sürecin farklı sebeplere bağlı olarak başlayabileceğini ifade eder. Bu nedenle de bu yazıda, anonim şirketlerin sona erme sürecini inceleyerek genel ve özel sona erme sebeplerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Anonim şirketler, tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri olup, hukuki varlıklarının tam olarak sona ermesi belirli bir sürecin tamamlanması ile mümkündür. Bu süreç, farklı sebeplerle başlayabilir ve anonim şirketin faaliyetlerini sonlandırarak hukuki varlığını ortadan kaldırır. Web sitemizde yer alan iletişim bölümü üzerinden bize ulaşarak ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
Sona Erme Nedenleri Hakkında


• Genel Sona Erme Sebepleri
Esas sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesi: Anonim şirketlerin kuruluşunda belirli bir süre öngörülmemişse, esas sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesiyle şirket sona erer. Ancak, süre sona ermiş olsa bile fiilen devam etmesi durumunda belirsiz süreli hale gelir.
İşletme konusunun gerçekleşmiş veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi.
Esas sözleşmede öngörülen diğer haller.
Fesih konusu; Genel kurulun serbest iradesi ile alınan bir kararla şirketin sonlandırılmasıdır. Bu kararın alınabilmesi için genel kurulda sermayenin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarına ihtiyaç vardır.
Yine kanunda öngörülen diğer haller ise;
 - Özellikle de işletme konusuna aykırı işlemler.
 - Aynı zamanda esas sermayenin üçte ikinin kaybedilmesi.
 - Şirketin kuruluşundaki eksiklikler.
 - Şirket amacının kanuna ve ahlaka aykırı olması.
 - Şirketin tabiiyetinin değişmesi ve merkezin yurt dışına nakli.

• Özel Sona Erme Sebepleri
Organların Eksikliği Konusu: Kanunen gerekli olan organlardan biri uzun süredir mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, mahkemeden şirketin feshi talep edilebilir.
Haklı Sebeple Meydana Gelen Fesih: Azlık pay sahiplerinin menfaatlerinin ciddi şekilde ihlali durumunda hakim kararı ile anonim şirketin sonlandırılmasını sağlar. Bu durumda, fesih davası açma hakkına sahip olanlar genellikle sermayenin en az onda birini veya halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleridir. Konu ile alakalı olarak “Şirketlerin Kapatılması Tasfiyesi” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.
Dava Konusu: Haklı sebep fesih davası, azlık pay sahiplerine tanınan bir hak olup, sermayenin belirli bir oranını temsil eden pay sahipleri bu haklarını kullanabilirler. Web sitenizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşarak ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili tüm sorunlarınızda hukuki destek alabilirsiniz.

Haklı Sebeplerin Olması:
Kanunda tanımlanmayan bir kavram olmasına rağmen, şirketin devam etmesinin beklenemeyeceği ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin şirketin devam etmesini gerektirecek şekilde olmadığı durumlar haklı sebep olarak kabul edilir.

Anonim şirketlerin sona erme süreci, genel ve özel sebeplerin bir araya geldiği karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu düzenleme, şirketin hukuki varlığını sonlandırma kararının dikkatlice değerlendirilmesi ve uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır.


Çözümler Ve Hukuki Değerlendirme


Anonim şirketlerde haklı sebep bulunsa bile, hakim tarafından verilen tasfiye ile sona ermesi kesin bir zorunluluk değildir. Çünkü bakıldığı zaman haklı sebep kavramı kanunda net bir şekilde tanımlanmamıştır. Bu durumda ise hakim MK.4 uyarınca hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar verme sorumluluğunu taşır. Bu yazıda özellikle de hakim tarafından fesih kararı verilmiş olsa dahi şirketin yaşatılmasının daha doğru olabileceği durumlarda tercih edilebilecek çözümleri inceledik. Çok daha fazlasını öğrenmek ve bilgi almak için ise bizlere ulaşabilirsiniz.

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.