+90 216 606 55 00

Anonim Şirketlerde Yönetim Ve Temsil

Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde yönetim ve temsil görevini düzenler. Temsil yetkisinin kullanımı, tescil ve ilanı, devri ve sınırları TTK tarafından belirlenmiştir. Anonim şirketin dış ilişkilerde temsil yetkisi genelde yönetim kuruluna aittir ve şirket, ticari işlemlerini ticari unvanı ve yetkili imzalarıyla gerçekleştirir. TTK, imza yetkililerinin şirket adına atacakları imzalarıyla temsil yetkilerini düzenler. Genel kural olarak, imza yetkililerinin müşterek imzaları gereklidir. Ancak m. 370, iki istisna içerir: esas sözleşmenin farklı bir kural öngörmesi ve yönetim kurulunun tek üyeden oluşması durumu.

Yönetim kurulu, imza yetkililerini ve temsil şeklini tescil ve ilan etmekle yükümlüdür. Ancak yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan üyeleri veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu atama, iç yönergede belirtilmeli ve ticaret siciline tescil edilmelidir. Ancak, m. 371/7, bu kişilerin iç yönerge ile atanamayacağını belirtir. Anonim şirketlerde yönetim ve temsil ile alakalı daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Yönetim Kurulu Ve İmza Yetkisi


Anonim şirketlerde yönetim ve temsil yetkisinin sınırları, belirli istisnalar haricinde genelde sınırlandırılamaz. İstisnalar, işletme konusu dışında kalan işlemler ve yönetim kurulu tarafından özel olarak belirlenebilecek sınırlamalardır. TTK, temsil yetkisinin devrine de olanak tanır. Bu, m. 367 'ye göre esas sözleşme ve iç yönerge koşullarına bağlıdır. Ancak, tevkil ve azil yetkisinin devri mümkün değildir. Yani, yönetim kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınması devredilemez ve vazgeçilemez bir yetkidir. Şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili tüm konularda hukuk büromuzdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Ticaret Kanunu, imza yetkililerinin atanması ve azledilmesini genel kurulun ve ticaret sicilinin bilgisine sunulmayı zorunlu kılar. Ancak, bu düzenleme, çok sayıda imza yetkilisi bulunan şirketlerde yönetim kurulu karar almak için zaman alıcı ve zorlayıcı hale gelebilir. Bu durumda, m 373' teki hükümlerin uygulanabilirliği tartışmalıdır. Anonim şirketlerle alakalı "Anonim Şirketlerde Pay Devri" başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Bu karmaşık yapı içinde, temsil yetkisi, imza yetkileri ve yönetim kurulu yetkileri dikkatlice yönetilmelidir. Aksi takdirde, işlem yapan üçüncü kişiler açısından belirsizlik ve riskler ortaya çıkabilir. Bu noktada, şirketlerin iç yönergelerini titizlikle hazırlamaları ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamaları büyük önem taşır ve bu konuda hukuk büromuz sizlere gerekli desteği verecektir. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilrsiniz.


Temsil Yetkisi Hakkında Detay


Ticaret Kanunu, temsil yetkisinin sınırlandırılması ve devri ilgili belirli istisnalar getirir. Özellikle, işletme konusu dışındaki işlemlerle ilgili olarak üçüncü kişilere karşı koruma sağlamak amacıyla temsil yetkisinin genelde sınırlandırılamamasına vurgu yapar. Bu, şirketle işlem yapan kişilerin şirketin faaliyet konusunu bilmelerini ve doğru değerlendirmelerini amaçlar.
Ticaret Kanunu, yönetim kurulunun tevkil ve azil yetkisinin devredilemez olduğunu açıkça ifade eder. Bu, şirketin en üst düzey yönetimini oluşturan yönetim kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmasının, genel kurul veya başka bir organ tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir. Ancak bu düzenleme, çok sayıda imza yetkilisi bulunan büyük şirketlerde zaman alıcı bir süreç haline gelebilir. Şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili tüm konularda hukuk büromuzdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Bu bağlamda, şirketlerin iç yönergelerini, esas sözleşmelerini ve ilgili belgeleri özenle düzenlemeleri ve güncel tutmaları önemlidir. Ayrıca, hukuki süreçleri doğru bir şekilde uygulamak ve yasal düzenlemelere uygunluk sağlamak için profesyonel hukuki destek almak da faydalı olabilir. İşleyen bir yönetim ve temsil sistemine sahip olan şirketler, işlem yapan taraflar ve paydaşlar açısından güvenilir bir ortak olarak değer kazanabilirler. Anonim şirketlerde yönetim ve temsil konusunda detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için web sitemiz üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Şirket İrtibat Bürosu
    Şirket irtibat bürosu ve irtibat büroları, ticari faaliyetlerde bulunamamalarına rağmen, hukuk büromuz olarak sunduğumuz özel hizmetlerle yabancı şirketlere Türkiye'de güvenilir bir iş ortağı olma fırsatı sunuyoruz.
  • İcra Davası Avukatı
    İcra avukatı borçlunun borcunu ödemediği ya da eksik ödediği durumlarda alacaklının hakkını savunan hukuk insanıdır. Avukat alacaklı adına dava açar, açılan davayı yürütür ve borcun tahsilatı için gerekli olacak tüm hukuki süreci
  • Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?
    Şirket avukatı rermaye artırımından birleşme ve devralma davalarına, sözleşmelerin düzenlenmesinden danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterirler.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.