+90 216 606 55 00

Doğum Yeri Değiştirme Davası

İÇERİK BAŞLIKLARI

1. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI NEDİR?
2. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
3. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI TARAFLARI
4. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASINDA KANUN YOLARI
5. ÇOCUĞUN DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI
6. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI YARGITAY KARARLARI


1. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI NEDİR?


Doğum yeri, nüfus kayıtlarımızda yer alan bilgilerden biridir. Bazı hallerde doğum yerinin yanlış ya da hatalı kaydedilmesi durumuyla karşılaşılabilir. Özellikle evde doğum ya da nüfusa kayıt esnasında yanlış beyan sonucunda kişilerin doğum yeri belgesi yanlış olarak kaydedilebilmektedir. Ayrıca sokakta bulunan veya terk edilmiş olan çocukların durumunun bilinmemesi sebebiyle bu kişilerin ileride gerçek doğum yerlerini öğrenmek ve değiştirmek istemesi de söz konusu olabilmektedir.
İşte bu gibi sebeplerle açılan ve yanlış yapılan bu kaydı düzeltmeyi amaçlayan davaya doğum yeri değiştirme davası denilmektedir.
Doğum yeri değiştirme davasının en önemli şartı nüfus kaydında ilgili bölümün yanlış ya da hatalı olmasıdır. Bu şart gerçekleşmediyse başka bir sebebe dayanarak dava açmak mümkün değildir.
Önemle belirtmek gerekir ki; Kişinin doğduğu yerden hoşlanmaması, kendini başka bir yere ait hissetmesi, bu yerin ona sosyal hayatında olumsuz etki yaratması gibi sebepler doğum yerinin değiştirilmesi için geçerli sebepler değildir.


2. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME


Doğum yeri değiştirme davası, 6100 sayılı HMK madde 382’ de çekişmesiz yargı işi olarak düzenlenmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36’ da, nüfus kayıtları değişikliklerine ilişkin davaların asliye hukuk mahkemesinde görüleceği belirlenmiştir. Bu bakımdan görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğunu ifade etmek gerekecektir.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1/a bendinde, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının düzeltmeyi isteyen şahısların yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle doğum yeri değişikliği davalarında yetkili mahkeme, talep sahibinin yerleşim yerinde yani ikametgahında bulunan asliye hukuk mahkemesidir. Bu yetki kamu düzeninden olup hâkim tarafından resen dikkate alınmalıdır.


3. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI TARAFLARI


Doğum yeri değiştirme davasında davacı, Mahkemeden doğum yerinin değiştirilmesini talep eden kişidir.
Doğum yerinin değiştirilmesi hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan davacı sıfatı da, doğum yeri değiştirilecek kişiye aittir. Dava ehliyeti olmayan kişiler bakımından ise anne ve babanın velayeten dava açması mümkündür.

Davalı ise, doğum yeri değiştirilmesi talebinde bulunan kişinin kayıtlı olduğu nüfus idaresi olacaktır.


4. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASINDA KANUN YOLARI


Çekişmesiz yargı kararları da diğer yargı kararları gibi yazılır. Çekişmesiz yargılamada, kararlara karşı sadece yargılamada yer alan değil, aynı zamanda yargılamada yer almasa dahi hukuki yararı olan ilgililer de kanun yoluna başvurabilir. Kanun yoluna başvuruda süre, kararı öğrenmeden itibaren iki haftadır. Çekişmesiz yargı kararlarına karşı sadece istinaf yoluna başvurulabilir ve kural olarak temyiz yolu kapalıdır.

Yani sonuç olarak doğum yeri değişikliği davasının reddi halinde tarafça arzu edilmesi halinde kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir.


5. ÇOCUĞUN DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI


Evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuğun velayetini, anne ve baba birlikte kullanmaktadır. Bu durumda anne ve baba, müşterek çocuğun doğum yerinin değiştirilmesi davasında da birlikte hareket etmelidir. Eşlerden birinin çocuğun doğum yerini değiştirmek istememesi durumunda ortak bir karar verilmeli veyahut ortak karar verilemiyor olması durumunda eşler birlikte ya da ayrı olarak hâkimin müdahalesini talep edebilir.

Müşterek çocuğun velayeti anne ve babadan birine verildiği durumlardaysa velayet sahibi olan taraf, çocuğun bakımı, eğitimi, gelişimi gibi konularda tek başına söz sahibi olmaktadır. Bu doğrultuda velayet hakkı kendisine verilmiş olan taraf, hâkimin müdahalesi davası açmasına gerek olmadan, doğum yeri değişikliği davasını tek başına açabilir. Doğum yeri değişikliği davasında velayet sahibi olan taraf, çocuğun doğum yerinin değişmesindeki kanıtlarını ve bu durumun çocuğun üstün menfaatine olduğunu ispatlamalıdır.


6. DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI YARGITAY KARARLARI


Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2012/6940 Esas, 2012/8170 Karar, 26.6.2012 Tarih

“Dava, nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Nüfus kaydındaki düzeltme davaları kamu düzeniyle yakından ilgili olup, mahkemeler hiçbir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır.”

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2010/11961 Esas, 2011/245 Karar, 18.1.2011 Tarih

“Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi, köyde doğan çocukların doğum yeri olarak sadece ilçe adının yazılacağı hükmünü getirmiştir. Bu nedenle davacının doğum yeri olarak doğduğu Keçikıran Köyünün bağlı olduğu ilçenin adının yazılması gerekirken köyün adının yazılmış olması doğru görülmemiştir.”

FATİH DURAK & PARTNERS HUKUK BÜROSU MÜVEKKİLLERİNE GENİŞ VE KAPSAMLI HUKUKİ ÇÖZÜMLER SUNAN LİDER BİR HUKUK BÜROSU OLUP; UZMAN EKİBİMİZ, YÜKSEK KALİTEDE HUKUKİ HİZMETLER SAĞLAMAK İÇİN BİLGİ BİRİKİMİ, DENEYİM VE TUTKUYLA DONATILMIŞTIR.

DOĞUM YERİ DEĞİŞTİRME DAVASI İLE İLGİLİ DAHA AYRINTILI BİLGİ ALMAK VE DAVA AÇMAK İÇİN WEB SİTEMİZİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
 

 

 

 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.