+90 216 606 55 00

Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları

Genel kurul kararlarının iptali davaları gündemde olan önemli konulardır. Genel Kurul, ticaret hukukunun karmaşık ve özgün yapısının içinde şirket tüzel kişiliğinin önemli bir karar organı olarak öne çıkar. Ancak alınan kararlar, belirli sebeplerle kanunlar çerçevesinde iptal edilebilir. Bu sebepler, kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kurallarına aykırılık içerebilir. Kanuna aykırı genel kurul kararlarının iptali talebi, pay sahipleri, yönetim kurulu veya üyeler tarafından üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurularak gerçekleştirilebilir. İptal davası açıldığında, yönetim kurulu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul kararlarının kötü niyetle iptaline yönelik davalarda, bu kişiler şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumlu olabilirler. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda hukuki danışmanlık almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.


Şirketlerde Genel Kurul Konusu


Anonim şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun 4. Kısmı içinde düzenlenmiş olup, Genel Kurul'un işleyişini 4. Bölüm detaylandırmaktadır. Genel Kurul, kanun ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen durumlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılar olmak üzere iki türde toplanabilir ve toplantıyla ilgili detaylar kanun tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ticaret ve şirketler hukuku alanında sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı olarak “Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Genel kurul kararlarının iptali davaları konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 445. maddesi, genel kurul kararlarının iptal sebeplerini düzenlemektedir. Kanuna, esas sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Bu sebepler arasında; kanuna aykırılık, esas sözleşme hükümlerine aykırılık ve dürüstlük kuralına aykırılık bulunmaktadır. Örneğin, genel kurul kararının oy hakkı dikkate alınmadan alınmış olması gibi durumlar kanuna aykırılık teşkil edebilir. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşarak, ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda hukuki destek alabilirsiniz.


Kanuna Aykırılık Durumları


Genel kurul kararlarının, oy hakkı gibi temel prensiplere aykırı olması durumunda iptal talep edilebilir. Bu, özellikle kararın alınmasında etkili olan oy hakkının dikkate alınmamış olması gibi durumları içerir. Esas sözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar da iptale tabi olabilir. Ancak bu durumda, sözleşmenin geçerli bir sözleşme olmaması veya kanun hükmünü içermemesi gerekir. Anonim şirket genel kurul kararlarının dürüstlük kuralına uygun olması beklenir. Bu kurala aykırı alınan kararlar, mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Mesela bu anlamda şirketin düzenli kar elde etmesine rağmen karın dağıtılmaması gibi durumlar dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edebilir.

Genel kurul kararlarının iptali için mahkemeye başvurabilecek kişiler ise sınırlıdır. Bu kişiler; pay sahipleri, yönetim kurulu ve yönetim kurulu üyelerinden her biridir. Davacı sıfatını haiz olabilmek için olumsuz oy kullanmış olmak ya da olumsuz oy kullanmasına rağmen karara muhalefet etmiş olmak önemlidir.

Genel kurula çağrı usulüne uyulmamış, gündem gereği gibi ilan edilmemiş veya toplantı ve karar yeter sayısı gibi konularda usulsüzlük yapılmışsa, bu durumda pay sahipleri iptal davası açabilir. Aynı zamanda, genel kurula katılma yetkisi olmayan kişilerin oy kullanması durumunda da kararın iptali için dava açılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda genel kurul kararlarının düzenlenmesi ve uygulanması, şirketlerin sağlıklı bir şekilde işlemesinde kritik bir rol oynamaktadır. İşte bu nedenle de iptal konularında uzman hukukçulardan destek almak son derece önemlidir. Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili konularda uzman avukat desteği almanın avantajları hakkında “Şirket Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Kira Fark Alacağı Davası
    İçinde bulunulan dönemde enflasyonun sürekli artmasından kira kontratlarında yapılan antlaşmaya göre artması gereken kira bedelini konut sahipleri farklı sebeplerden ötürü uygulamamaktadır.
  • Kira Sözleşmeleri Avukatı
    Kira sözleşmesi, sözlü ya da yazılı olarak yapılabilmektedir. Fakat oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklarda sözleşmenin varlığının ve koşullarının ispatı bakımından yazılı olarak yapılması daha iyi olacaktır. Bununla beraber kira s?
  • Sıra Cetveline İtiraz Emsal Karar
    Sıra Cetveline İtiraz Emsal Karar içeriği sizlerle, Türkiye'nin alanında uzman avukatları ile hizmet veren firması FD Partners Hukuk Bürosu sizlerin hizmetindedir.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.