+90 216 606 55 00

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Limited şirketler, işleyişlerini düzenleyen temel belge olan esas sözleşmeleri ile adeta bir hukuki anayasa oluştururlar. Bu Limited şirket ana sözleşmesi ve belgesi, şirketin temel yapısını, sermayesini, haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Limited şirketin evrimini yönlendiren bu önemli doküman, değişen iş koşulları veya stratejik hedefler doğrultusunda güncellenmelidir. İşte bu rehberde, şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklere dair önemli bilgiler sunulmaktadır. Limited şirket ana sözleşmesi ile alakalı “Limited Şirket Esas Sözleşmesi” başlıklı diğer makalemizi de incelebilirsiniz.

Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, mevcut maddelerin feshedilmesi, yeni düzenlemelerin eklenmesi veya içeriğin değiştirilmesini ifade eder. Ancak sadece anlam ve kapsam bakımından değişiklik oluşturmayan imla hataları Ana Sözleşme değişikliği kapsamında değildir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, özellikle şirket sermayesine ilişkin değişiklikler, imtiyazlı sermaye payları, rüçhan hakkı, sermaye paylarının devri gibi konular esas sözleşme değişikliği gerektirir.

Mesela;

• Şirket sermayesinin artırılması konusu,
• Oylamada sermaye paylarının oluşturulması,
• Rüçhan hakkının sınırlandırılması,
• Sermaye paylarının devrini düzenleyen hükümler.

Limited şirket ana sözleşmesi gibi ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.


Şirket Ana Sözleşmesi Değişiklikleri Ve Hukuk Sistemi


Türk Ticaret Kanunu'na göre, Limited şirket ana sözleşmesi yapılacak değişiklikler genel ve özel değişiklikler olmak üzere iki grupta incelenir. TTK m. 589'a göre, "Ana Sözleşme’de aksi öngörülmedikçe, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı ile Ana Sözleşme değiştirilebilir." Ancak özel nisapların arandığı durumlar için TTK m. 621 hükümleri saklıdır.

Limited şirketlerde esas sözleşme değişiklikleri için genel olarak sermayenin 2/3'ünü temsil eden ortakların oyu yeterlidir. Ancak, esas sözleşmede daha yüksek nisap öngörülmemişse, bu genel kural uygulanabilir. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı karmaşık konularda uzman avukat desteğinin önemi hakkında “Şirket Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Şirket ana sözleşmesi, bir işletmenin hukuki temelini oluşturur ve değişen koşullara uyum sağlamak için güncellenmelidir. Bu rehber, şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin hukuki süreçleri ve önemli noktaları hakkında bilgi vererek, işletmelerin sağlam bir hukuki altyapıya sahip olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ticaret ve şirketler hukuku alanında uzmanlığa sahip olan avukatlarımıza danışmak için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Limited Şirketlerde Esas Sözleşme Değişikliği


Limited şirketlerin hukuki temelini oluşturan esas sözleşmeler, iş yapısını düzenleyen önemli belgelerdir. İş dünyasındaki değişimlere ve stratejik ihtiyaçlara cevap vermek adına, bu belgelerin güncellenmesi önemlidir. Bu nedenle, şirket esas sözleşmesinde yapılacak özel nitelikli değişikliklere dair ayrıntılı bir bilgi istemeniz durumunda hukuk büromuza başvurabilirsiniz. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Ticaret Kanunu'nun 621. maddesine göre, işletmenin temelini etkileyen belirli durumlarda, Genel Kurul'da temsil edilen oyların en az üçte ikisi ve oy hakkı bulunan sermayenin tamamının salt çoğunluğuyla karar alınması gerekmektedir. Bu durumlar arasında işletme faaliyet alanının değiştirilmesi, imtiyazlı sermaye payları, sermaye artırımı gibi kritik kararlar yer alır. Şirketlere sunulan hukuki danışmanlık hizmetinin detayları hakkında “Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Kanun, şirket ortaklarının oybirliği ile onaylaması gereken durumları belirler. Sermaye yatırım borcu dışında, ek veya yan edim yükümlülükleri içeren durumlar oybirliği gerektirir. Mesela, şirket sermayesi ile kanuni yedek akçelerin zararı karşılamayacağı durumda ortaklara ek ödeme yükümlülüğü getirilmesi gibi.

Şirket ana sözleşmesi değişiklikleri Ticaret Sicili'ne tescil edilmelidir. İlk tescilin ardından değişikliklerin ticaret siciline tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu süreç, şirketin iç ve dış paydaşları için şeffaflık ve hukuki güvence sağlar.

Limited şirketlerde esas sözleşme değişiklikleri, şirketin evrimine ve değişen koşullara uyum sağlamasına yardımcı olur. Ancak, bu değişikliklerin hukuki süreçlere uygun şekilde yönetilmesi önemlidir. Eğer şirketinizin ana sözleşmesinde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, ekibimizle iletişime geçerek uzman görüşü alabilirsiniz.


 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Nafaka Davası Nedir?
    Boşanma davaları genel olarak iki farklı şekilde devam eder. İlk seçenek tarafların anlaşmaya varması ve detayları kabul etmesiyle gerçekleşir.
  • İştirak Nafakası
    Boşanma davası sonucunda çocuk veya çocukların velayetinin verilmediği eşin aleyhinde olmakla birlikte hâkim tarafından karara bağlanan nafaka türüne iştirak nafakası denir.
  • Şirketin İhyası Konusu Emsal Karar
    Şirketin İhyası Konusu Emsal Karar içeriği FD Partners Hukuk Bürosu ile sizlere sunuldu. Bu ve bunun gibi konular için uzman avukat desteğini almak istediğinizde bize ulaşabilirsiniz.
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.