+90 216 606 55 00

Şirket Kuruluş Avukatı

Ticaret Hukuku, özel hukuk alanında derin bilgi ve geniş tecrübe gerektiren önemli bir disiplindir. Bu alanda öne çıkan konulardan biri de Şirket kuruluş avukatı ve Şirketler Hukuku'dur. Türk Borçlar Kanunu, şirketleri adi ortaklık olarak tanımlar. Sözleşmeler, iki tarafın karşılıklı irade beyanlarıyla oluşan anlaşmalardır. Ancak şirket sözleşmeleri, genellikle Türk Borçlar Hukuku'ndan farklıdır. Bu sözleşmelerde alacaklı ve borçlu kavramları yerine, birbiriyle uyumlu irade beyanları bulunur. Şirketler, birçok ayrıma tabi tutulabilir, ancak en önemli ayrım, şirketin "Affectio Societatis" unsuru olarak adlandırılan faal ortak katılım düzeyidir. Faal ortak katılımı yüksek olan şirketler genellikle şahıs şirketleridir. Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili tüm sorularınız için uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Web sitemizde yer alan iletişim bölümü üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketlerde esas sermayenin 5 katını aşan şirketlerde avukat bulundurmak zorunludur. Konu ile ilgili olarak “Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma“ başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz. Tüzel kişilikleri Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş şirket türleri arasında ise;

• Anonim Şirket Türleri
• Limited Şirketler
• Kolektif Türünde Şirketler
• Komandit Şirket Türleri
• Kooperatifler

Tüzel kişilik sahibi şirketler, şirket borçlarına karşı birinci dereceden sorumludur. Ancak şirket ortaklarının sorumluluğu, şahıs şirketi veya sermaye şirketi olmalarına bağlı olarak değişir. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşarak ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.


Şahıs Şirketleri Ve Ortakların Sorumluluğu


Şahıs şirketlerinde, ortakların borçlardan sorumluluğu genellikle sınırsızdır. Bu durum, ortakların sermaye ve emek konusunda esnek olmalarına olanak tanır.
• Kolektif Şirket Konusu
Türkiye'de pek yaygın olmayan bir şahıs şirketi türüdür. En az 2 gerçek kişi ortakla kurulabilir ve unvanında bir ortağın adı, soyadı ve kolektif şirket ibaresi bulunmalıdır.
• Komandit Şirket Türleri
Komandit şirket, diğer şirket türlerinden farklı özelliklere sahiptir. Komandit ortak ve komanditer olmak üzere iki farklı ortak içerir. Komandite ortağın sorumluluğu sınırsızdır, komanditer ortağın ise sermaye taahhüdü kadar sorumluluğu vardır.

Bu şekilde, Şirket kuruluş avukatı ve şirketler hukuku karmaşıklıklar içerir ve uzman bir bakış açısı gerektirir. Profesyonel destek almak, şirketlerin hukuki süreçlerini doğru yönetmek adına önemlidir. Şirketlere sunulan hukuki danışmanlık hizmeti ile alakalı detaylar için “Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Sermaye şirketlerinde, özellikle limited şirket ve Anonim Şirket arasında, ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her iki şirket türünde de ortaklar, şirket alacaklarından dolayı sorumlu tutulmamaktadır. Anonim şirketlerde, ortaklar, şirket borçları için taahhüt ettikleri sermaye kadar borçlu kabul edilirler. Bu durumda, şirket alacaklıları, alacaklarını tahsil etmek için doğrudan şirket ortaklarına başvuramazlar. Ancak şirket, taahhüt edilen sermayenin ödenmesi için ortaklara başvurabilir. Ortakların bu durumda kişisel sorumluluğu olmadığı için, ortaklar gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilirler. Konu ile alakalı olarak “Limited Şirket Kuruluşu Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Limited şirketlerde ise ortaklar, taahhüt ettikleri esas sermaye payları ve şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödemeleri yapmakla yükümlüdürler. Ortaklar, yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, ıskat hükümleri uygulanabilir. Bu durumda da, ortakların kişisel sorumluluğu olmadığından limited şirket ortakları, hem gerçek hem de tüzel kişiler olabilirler. Ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman avukatlarımızla görüşme sağlamak için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Şirket Avukatlığı Önemi


Büromuzda görev yapan şirket avukatları ise şirketin kuruluşundan işleyişine kadar bir dizi konuda profesyonel hukuki destek sunmaktadır. Evet, şirketler faiz anlaşması olmadan da faiz talep edebilirler. Şirketler, tüzel kişilikleridir ve ticaret kanunu gereği tacir olarak kabul edilirler. Şirketlerin yaptığı işler otomatik olarak ticari iş olarak kabul edilir, bu nedenle tarafların anlaşmada faiz talep etmemiş olmalarına rağmen, daha sonra faiz talep etme hakları bulunmaktadır. Ancak, faiz talep edilmemesi durumunda, şirketin bu haklarından açıkça feragat ettiği belirtilmelidir. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı karmaşık konularda uzman avukatlarla çalışmak büyük önem taşır. Konu ile alakalı olarak “Şirket Avukatı” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Hukuk büromuz, şirketlere yönelik geniş kapsamlı hukuki destek sunarak, iş süreçlerini düzenli ve güvence altında yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bize ulaşarak ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı danışmanlık desteği alabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.