+90 216 606 55 00

Anonim Şirketlerde Sona Erme

Anonim şirketlerde sona erme, ticari hayatta karşımıza çıkan kritik bir durumdur. Bu durumun ortaya çıkmasına birçok sebep neden olabilir. Sona erme sonrasında gerçekleştirilecek usuli işlemler, doğru bir şekilde yerine getirilmelidir. Bu yazıda, anonim şirketlerde sona erme sebepleri, sona erme işlemleri, kimler tarafından yapılır, sona ermenin sonuçları gibi konuları detaylı bir şekilde açıklayacağız. Anonim şirketler, ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm sorularınız için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Anonim şirketin kuruluş amacı, kazanç elde etmek ve bu kazancı bölüşmektir. Ancak, bu amaçların ortadan kalkması sonucunda şirketin sona ermesi gündeme gelebilir. Sona erme, ya kendiliğinden gerçekleşir ya da bir mahkeme kararı ile sonlanır. Şirketin sona ermesi durumunda, şirket mal varlığı tasfiye edilmelidir. Önemli bir not olarak, şirketlerin birleşme veya bölünme nedeniyle sona ermesi durumunda tasfiye işlemi uygulanmaz. Anonim şirketlerle ilgili “Anonim Şirketlerin Kuruluş Aşaması” başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz.
Anonim şirketlerin sona ermesinin hukuki, cezai ve parasal boyutları oldukça önemlidir. Bu nedenle süreç, dikkatle yönetilmelidir. Hatalı ya da diğer yandan da ihmali işlemler, telafi edilemeyecek zararlara yol açabilir. Bu aşamada, deneyimli şirketler hukuku avukatlarından yardım almak önemlidir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesi ve devamındaki hükümler, anonim şirketlerde sona erme sebeplerini genel ve özel olarak sınıflandırmıştır. Ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm sorularınız için web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.Hukuki Süreç Ve Anonim Şirketlerde Sona Erme


Öte yandan da tasfiye ile sona ermesi süreci aslında karmaşık ve son derece risklidir. Bu nedenle, sürecin başından itibaren deneyimli şirket hukuku avukatlarımızdan destek almak, hukuki, mali ve cezai riskleri minimize etmek adına kritik bir adımdır. Sona erme sürecinin her aşamasında dikkatli ve usule uygun bir şekilde hareket etmek, şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak açısından önemlidir. Konu ile alakalı olarak “Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma” başlıklı makalemizi de inceleye birsiniz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde düzenlenen anonim şirketlerin sona erme sebepleri, genel ve özel olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Bu yazıda, anonim şirketlerde genel sona erme sebeplerini detaylı bir şekilde ele alacak ve ardından özel sona erme durumlarına odaklanacağız. Web sitemiz üzerinden uzman avukatlarımızla görüşme sağlayarak ticaret ve şirketler hukuku ile alakalı tüm konularda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.


Anonim Şirketlerde Sona Erme Nedenleri


• Esas Sözleşmede Öngörülen Sürenin Bitmesi
Esas sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesiyle anonim şirket sona erer. Ancak belirli durumlarda süresi sona ermiş bir şirket fiilen faaliyetlerine devam edebilir ve süresiz hale gelebilir.

• İşletme Konusunun Gerçekleşmesi Ya da  Gerçekleşmesinin İmkansız Hale Gelmesi
Şirketin kuruluş amacını gerçekleştirmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi, ortaklar kararı alınmaksızın anonim şirketin sona ermesine neden olabilir. Şirketlere sunmuş olduğumuz hukuki hizmetlerle alakalı olarak “Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

• Esas Sözleşmede Belirlenmiş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Meydana Gelmesi
Şirketin kuruluşunda esas sözleşmeye eklenen herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesi, anonim şirketin sona ermesine yol açar. Örneğin, esas sermayenin kaybedilmesi veya ruhsatın yenilenmemesi gibi durumlar bu kategoriye girer.

• Genel Kurul Kararı Olması
Genel kurul, anonim şirketin karar organıdır ve TTK madde 421'e uygun olarak aldığı kararla şirketin feshine karar verebilir.

• Şirketin İflas Kararı Alması
Mahkemeler tarafından verilen iflas kararı, anonim şirketin kendiliğinden sona ermesine neden olur.

• Kanunlarda Bulunan Diğer Farklı Haller
Kamu düzenine aykırı işlemler, esas sermayenin belirli oranın üzerinde kaybedilmesi gibi kanunlarca öngörülen diğer durumlar da anonim şirketin sona ermesine sebep olabilir. Bu şekilde durumlarla karşı karşıya gelmeniz durumunda web sitemizin iletişim bölümü üzerinden bizlere de ulaşabilirsiniz.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.