+90 216 606 55 00

Limited Şirketlerde Pay Devri

Limited şirketlerde pay devri işlemleri, özellikle ortakların aile üyelerinden oluştuğu birçok şirkette atlanan birtakım önemli prosedürlere tabidir. Bu süreç, Türk Ticaret Kanunu’nun 573. ve devamı maddeleri kapsamında düzenlenmiştir ve anonim şirketlere kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili hukuki destek almak için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

• Limited Şirket Pay Devri Sözleşmelerinde Şekil Şartı
Limited şirketlerde pay devri için taraflar arasında düzenlenmiş yazılı bir devir sözleşmesi bulunmalıdır. Bu sözleşme noterce onaylanmalıdır; aksi takdirde geçersiz sayılır.

• Limited Şirket Pay Devri Sözleşmelerinin İçeriği Hakkında
Devir sözleşmesinde tarafların kimlik bilgileri, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri, rekabet yasağı, önerilme, önalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullar detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ticaret Sicil tarafından tescil ve ilan aşamasında eksikliklerin tespiti halinde pay devri işlemi geçersiz sayılabilir. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden limited şirketlerde pay devri konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

• Genel Kurul Onayı İlanı
Pay devri genel kurul tarafından onaylanmalıdır. Genel kurul onayından sonra, esas sermaye payının devri ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Şirket ana sözleşmesiyle genel kurul onay şartı kaldırılabilir. Ancak genel kurul tarafından onay 3 ay içinde yazılı olarak verilmediği takdirde, onay kabul edilmiş sayılır.

• Nama Yazılı Olan Pay Senetleri ve Devir İstisnası

Nama yazılı paya bağlanmış hisse senedinde noter onayı, genel kurul onayı gibi şartlar yerine getirilmelidir. Limited şirketlerdeki nama yazılı paylara devir istisnası bulunmadığından, tek başına pay senedinin teslimiyle pay devri gerçekleşmeyecektir.


Pay Devri Önemi Hakkında


Bu önemli prosedürler, limited şirketlerde pay devri işlemlerinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için önemlidir. Her adımın doğru bir şekilde takip edilmesi, şirket içindeki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Ayrıca “Anonim Şirketlerde Pay Devri” başlıklı makalemizi de inceleyebilirsiniz. Limited şirketlerde pay devri konusunda ve hisse devri sürecinde genel kurul onayının zorunlu olmadığı durumlar ve bu istisnaların ötesinde genel kurul tarafından pay devrinin reddedilmesinin mümkün olup olmadığı, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. İşte bu noktalarda dikkate alınması gereken önemli hususlar ise;

• Hisse Devrinde Genel Kurul Onayı Şartının İstisnaları

Yukarıda da aslında bahsedildiği gibi, ana sözleşme ile sermaye payı devrinde genel kurul onayı şartının kaldırılması mümkündür. Ancak bu durumda genel kurul kararıyla devredilemez. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdaki üç durumda hisse devrinde genel kurul onayına gerek yoktur:

Sermaye payının miras yoluyla intikali, bunun yanında sermaye payının cebri icra yoluyla intikali ve sermaye payının eşler arasındaki mal rejimi hükümleri yoluyla intikali.

• Limited Şirketlerde Genel Kurul Tarafından Pay Devrinin Onaylanmaması
Genel kurul, pay devrini onaylamak zorunda değildir. Eğer genel kurul tarafından pay devri onaylanmazsa, bu devir işlemi geçersiz sayılır. Ancak doktrinde, genel kurulun hisse devrini reddetmesinin dürüstlük kuralına aykırı veya keyfi olarak yapılamayacağı kabul edilmektedir. Ayrıca, şirket ana sözleşmesinde ek ve yan edim yükümlülükleri öngörülmüşse ve genel kurul devralanın ödeme gücünün şüpheli olduğu kanaatine varırsa, devralandan teminat isteme hakkına sahiptir. Bu teminat verilmediği takdirde genel kurul onay vermez. Web sitemizde yer alan telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşarak limited şirketlerde pay devri konsunda detaylı bilgi alabilirsiniz.


Hisse Devri Sonuç


Bu açıklamalar, hisse devri sürecindeki genel kurul onayı ve istisnalarının şeffaf bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Her bir durumun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi önemlidir ve bu konularda büromuzdan her zaman destek alabilirsiniz. Ayrıca "Şirket Avukatı" başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.