+90 216 606 55 00

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, alacaklının borcunu tahsil etme sürecinde alacaklının alacağını güvence altına alarak tahsil edebilmesi için öngörülmüş olan geçici ve hukuksal korumaya denir. Bu hak ile birlikte alacaklı kişi borçlunun mal kaçırma durumuna karşı kendini hukuki açıdan korumaya alır. İhtiyati haciz uygulaması ile birlikte borçlunun malları üzerindeki yetkisi sınırlanır. Fakat bu işlem alacaklı şahsa tek başına borçlunun mallarının satışını gerçekleştirme hakkı vermez.

İhtiyati haciz ile birlikte alacak tahsili güvence altına alınmaktadır. Bu sayede alacaklı kişinin hakları geçici de olsa güvence altına alınmış olur. Yani ihtiyati haciz hakkı doğrultusunda alacaklı alacağını kesin olarak ispatlamış ve alacaklarını güvence altına almış olur. Bu doğrultuda ihtiyati haciz uygulaması alacaklının hakkını vakti geldiğinde gerekli yasal prosedür dahilinde işleme koyarak tahsil etmesini sağlar.

İhtiyati haczin ilk şartı haciz talebi için para karşılığının bulunmasıdır. Talep için alacağın rehin yöntemi ile temin edilmemesi gereklidir. Bu haciz de ödemenin vade zamanın gelmiş olması gereklidir. Alacağın mevcut olduğu ve ödenmeme riskinin delil ya da ispatlarla belirlenmiş olması şarttır. Borçlu alacaklı arasında yer alan tüm hukuki süreci takip etmek zor olabilir. Bu doğrultuda icra hukuku alanında uzman bir avukat seçimi devreye girer. Web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.


İhtiyati Haciz İçin Yetkili Mahkeme


Alacaklı şahıs borçludan borcunu tahsil etme konusunda endişe duyabilir. İcra takibinin başlamasıyla birlikte alacaklı kişi borçlunun tüm malvarlığına ihtiyati haciz işlemi başlatabilir. Bu sayede alacaklı kendini hukuki açıdan güvence altına almış olur. Olası bir para kaçırma duruma karşı böylece önlem alınmış olur. İhtiyati haciz için yetkili mahkeme genel mahkemelerdir. İcra mahkemesi ihtiyati haciz işlemlerinde görevli olmaz.

İhtiyati haciz davasında
yargılama işlemi yapılabilir. Ancak bu durumda mahkemenin tarafları dinleme ya da dinleme durumu serbesttir. Karşı tarafı dinlemeden de ihtiyati haciz yöntemine karar verilebilir. Bu davada kesin ispat aranmaz. Yaklaşık olarak belirlenmiş delillerle de ihtiyati haciz başlatılabilir. Fakat haczin gerçekleşmesini talep eden alacaklı haciz nedenlerini ispatla yükümlü tutulmuştur.

İhtiyati haciz uygulamasında yalnızca para alacakları tahsil edilmektedir. Bu haciz yöntemimin tek amacı teminattır. Henüz haciz durumunun gerçekleşmediği dönemde borçlu tarafın mal varlığına geçici olarak el konulmaktadır. Böylece alacaklının alacağına kavuşması garantilenir. Eğer alacaklı haksız çıkarsa davanın hükmü kendiliğinden düşer. Alacaklının haklı olmasına rağmen bir ay içerisinde takip isteminde bulunmaz ise ihtiyati haciz işlemi hükümsüz kalır. İhtiyati haciz ile ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizde yer telefon numarası ve whatsapp hattı üzerinden icra hukuku avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İhtiyati Haciz Neden Önem Teşkil Eder?


İhtiyati haciz geçici hukuksal koruma yöntemi olarak bilinmektedir. Fakat bu sayede alacaklının ileride uğrayacağı zarar önlenmiş olur. Borçlunun mal varlığına el konulması mal üzerinde işlem yapmasını engeller ve alacaklı alacağını güvence altına alarak satışını durdurur. Borçlu borcunu inkâr etmiş olsa bile bu yöntem sayesinde alacaklı alacağını garanti altına alır. İhtiyati haciz kararının alınmasının akabinde borçlunun (taşınır ya da taşınmaz) malları, banka hesapları ve diğer hak ve alacakları geçici olarak haczedilir.

İhtiyati haciz yöntemi geçici bir koruma sağlasa da hukuken önemlidir. Borçlunun ödeme konusunda alacaklıya sadık kalmadığı durumlarda bu yöntem etkili olmaktadır. Mal kaçırma, başkasına devretme, satış ya da diğer işlemlerin durdurulması ihtiyati haciz ile gerçekleşir. Eğer alacaklı borçlunun banka hesaplarının durdurulmasını talep ederse, banka tarafından bloke işlemi uygulanılır. Alacaklı hakkı geçici olsa da sağlanmış olur. İleride yaşanabilecek olumsuzluklarda bu sayede önlenerek alacaklı borcuna belirli bir süre dâhilinde kavuşmuş olur.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  • Kuruluşta Bakanlıktan İzin Alması Gerekenler Şirketler
    Türkiye'de bir şirket kurmadan önce, yasal süreçleri anlamak ve buna göre adımlar atmak oldukça önemlidir. Kuruluşta bakanlıktan izin alması gereken şirketler ve şirket türleri bulunmaktadır.
  • İstanbul Şirket Avukatı
    Şirket avukatı olarak Anonim şirket kuruluşundan, limited şirketlerin tanzimine, birleşme ve devralma işlemlerinden ticari sözleşmelerin düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
  • Kira Sözleşmesinin Feshi
    Kira sözleşmesi belirli süreli olması halinde sözleşme sona ermeden en az 15 gün önce bildirimde bulunularak kiracı tarafından feshedilebilir. Kiraya veren ise, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip de
E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.