+90 216 606 55 00

İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi

İcra takibinin iptali ve ertelenmesi takibin başlamasıyla birlikte borcun itfası, ertelenmesi ve zaman aşımına uğrama durumlarında gerçekleşmektedir. Zamanaşımı ve itfa durumunda icra takibi son bulur. Takip iptali ve erteleme durumları borçluyu koruma amacıyla düzenlenmiş bir hukuki haktır. İcra takibinin iptali ya da ertelenmesi icra müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Takip iptalinde bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar; kanun kapsamında geçerli bir icra takibinin bulunması, borçlunun itirazının geçerli olması, takibin takip süresi içinde açılmış olması ve borcu sona erdiren nedenlerin belge ile ispatlanabilir olmasıdır. İcra takibi hakkında detaylı bilgi için “İcra Takibi Nedir?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Borcun sona erme nedeni arasında en sık karşılaşılan durum itfa (borcun ödenmesi) durumudur. Ancak hibe, takas ve ibra gibi durumlarda borcun sona ermesinde etkili olabilir. Borcun tümünün ödenmesiyle birlikte icra takibinin iptali gerçekleşir. Fakat kısmı ödeme durumunda ise kısmi iptal söz konusu olmaktadır. Takip iptaline zaman aşımı da neden olabilir. Takip süresinin kesinleşmesiyle birlikte alacaklı eğer haciz ya da satış talep etmezse takip dosyası kaldırılır.
İcra takibinin ertelenmesi demek takibin bir süreliğine durdurulması işlemidir. Bu takibin ertelenmesi borçluya tanınmış süre olarak bilinmektedir. Alacaklının takibi başlatması ve kesinleşmesinin ardından borçluya borcunu ödemesi için süre tanınır. Verilen bu süre takip erteleme şartı olarak tanımlanır ve borçlunun bu süreyi ispat etmesi de icranın ertelenme şartları arasında yer alır. İcra hukuku ile alakalı tüm sorunlarınız için web sitemizin iletişim bölümü üzerinden uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.


İtfa İle İcra Takip Süresinin İptali


Borçlu kişi alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takip süresinin iptali için borcunu itfa ederek takipten kurtulur. Borcunu icra dairesi tarafından belirtilmiş hesap numarasına ödemesi gereklidir. Fakat borçlu kişi icra dairesi dışında ödemeyi alacaklı tarafa ödemiş ise, icra dairesi tarafından yargılanır. Borçlunun yargılanmasındaki asıl sebep ise ödemenin tam ve doğru yapılıp yapılmadığının ispatlamasıdır. İtfa ile icra takip süresinin iptalini talep etmek için borcun icra takibinin başlamasının ardından ödenmesi gereklidir. Eğer borçlu borcunu kısmen ödemiş ise kısmı iptal isteyebilir ve bir kısmı iptal öne sürülerek, takibe devam edilir.

Borçlunun borcunu eda etmesini kanıtlayan bazı belgeler mevcuttur. Bunlar; imzasının noter onaylı olduğu bir belge ve alacaklı tarafından imzasının adi bir belge ile onaylanmış olmasıdır. Bu belgeler dâhilinde ödemeler ispatlanmış olacaktır. Alacaklının adi belge altındaki imzayı inkâr etme durumunda icra mahkemesinde imzanın alacaklıya ait olup olmama durumu incelenmez. Tüm bu icra hukuku süreçlerinde avukat desteği almak için web sitemizdeki telefon numaraları ve whatsapp hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Zaman Aşımı Nedeniyle İcra Takip İptali


İcra takip sürecini alacaklı başlatır. Takibin kesinleşmesiyle birlikte haciz ya da satış işlemleri talep edilebilir. Eğer talep edilmezse icra müdürlükleri kendiliğinden bu işlemi gerçekleştiremez. İcra hukuk kuralları kapsamında bir işlemin yapılmaması ya da hareketsiz kalınması durumunu takibin düşmesine neden olmayabilir. Bu nedenle de bazı icra takip dosyaları süresiz açık kalabilir. Konu ile alakalı olarak “İcra Takibi Başlatma” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Merak edilen konu uzun süre işlem yapılmamış olan icra takibinin zaman aşımına uğrayıp uğramamasıdır. Eğer alacak takip talebi öncesinde zaman aşımına uğramışsa borçlu kişi ödeme emrine itiraz gerçekleştirebilir. Takip talebinin başlamasıyla ödeme emrinin kesinleştiği süre arasındaki zaman aşımı alacak zaman aşımını teşkil etmez. Takibin kesinleşmesinin ardından geçen süre zarfından takip zaman aşımına uğrayabilir.

Borçlu kişi alacağın zaman aşımına uğradığını neden göstererek icra takibinin iptali isteyebilir. Burada borçlu iddiasını ispatlama nedeniyle belge ileri sürme zorunluluğunda bulunmaz. Çünkü takip dosyasında yer alan tarih son işlem tarihini kanıtlar niteliktedir. Eğer alacaklı zaman aşımının durduğunu ya da kesildiğini ispat etmek isterse sadece belgelerle kanıt ileri sürebilir. İcra hukuku alanında uzman avukatlarımıza ulaşarak icra takibinin iptali ve ertelenmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

E-Bülten
E-Bülten Aboneliği
Duyurular ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenime kayıt olun.